Секція.  Організація освітнього процесу в навчальному закладі з використанням технологій дистанційного навчання

 

Арендаренко Аліна. ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПРИ ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТУ ФАРМАКОЛОГІЯ

Бахмет Марія, Жалдакова Юлія. СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Берестова Валерія,  Тюкіна Віра,Орлова Лариса. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ФАРМАЦЕВТІВ У ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ НФаУ

Бердник Василь, Гончар Ростислав.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЛТАВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ У ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ В ПЕРІОД КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

Бєлая Ангеліна, Бобокал Олена Миколаївна. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ САМООСВІТИ

Боліла Світлана РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ МЕНЕДЖЕРІВ

Боровисюк Таїса КЛАСТЕР ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Бурцева Юлія, Передненко Максим ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Венгрович Оксана, Міщук Василь, Тимків Ігор, Близнюк Марія, Ромаш Надія. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Гайналь Наталія, Звонар Павло. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Головаченко Ольга, Самцевич Вера. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ «БОРИСОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» НА ОТДЕЛЕНИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Головаш Інна, Ліницька Ірина. МОДЕЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Гуринова Марина ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРЕДОВИЩА GOOGLE WORKSPACE ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Давлетшина Лілія, Данильченко Юрій. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВСП «ХАРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ХНТУСГ» З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Дишко Олеся, Палюх Михайло. МОБІЛЬНЕ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Злобіна Наталя ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА»

Ігнатуша Алла ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Канак Людмила, Нестеренко Валентина ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЇ

Кечеджі Наталія, Лещінська Ауріка. ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З БОКУ СТУДЕНТА

Кійко Інна, Гузєва Вікторія. УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Клімова Ірина, Ларіна Руслана. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Кобаль Іван ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ковальчук Лариса, Бугерук Вікторія, Балашова Ірина. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Колісник Віра, Богомол Наталя, Дерегуз Лариса. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У НОВИХ РЕАЛІЯХ

Кравченко Тетяна, Чупрун Наталія. СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВ ПІДЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СФЕРІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Кудрявцева Тетяна, Абідова Тетяна, Бондаренко Віра. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Кушина Владислава ВПРОВАДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ

Кушнір Тарас ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Лісецька Ірина ПЕРШИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИТЯЧОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Мазурик Інна. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В КОВЕЛЬСЬКОМУ ФАХОВОМУ МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Макогончук Наталія ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

Мартиненко Алла, Ломоновська Наталя, Желдакова Валентина. РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Муленко Світлана ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Немцова Ірина ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ДИСТАНЦІЙНІЙ ФОРМІ

Немцова Тетяна ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Ніколаєвська Анна ВИКЛИК, ЯКОГО НЕ МОЖНА НЕ ПРИЙНЯТИ, – ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У КОЛЕДЖІ

Палагнюк Ганна, Пашкова Юлія, Жебель Вадим. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Петрова Катерина, Онищенко Аліна ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИННОГО НАВЧАННЯ

Пригожева Тетяна, Мещерякова Оксана ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ З ЗАСТОСУВАННЯМ ОН-ЛАЙН ТЕХНОЛОГІЙ

Самойленко Неля, Калюжка Наталія ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ

Середюк Нестор, Деніна Руслана, Гайналь Наталія, Звонар Павло, Волинський Денис, Федорченко Михайло ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ У ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Смирнов Ігор МОЖЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ MOODLE

Сокур Олена ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ВИКЛИК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Столяренко Тетяна ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ

Тарарива Лідія УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ НА ПЛАТФОРМІ G SUITE FOR EDUCATION

Тимків Ірина, Венгрович Оксана, Нейко Василь, Тимків Ігор, Близнюк Марія, Ромаш Надія, Венгрович Володимир НАВЧАННЯ ОНЛАЙН: ПРОБЛЕМА ОБ’ЄКТИВНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ

Ткаченко Галина ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ПЛЮСИ ТА МІНУСИ

Чжан Кай,Герасименко Ельвіра ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «RAIN CLASSROOM» ПРИ СМЕШАННОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

Chornomord Yevheniia PROBLEM OF THE INTERACTION OF THE TEACHER AND THE STUDENT IN THE PROCESS OF DISTANCE LEARNING

Chernykh Mariia MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE LEARNING PROCESS AT THE HISTOLOGY DEPARTMENT

Шалепа Олександр ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Школа ОленаМомот Юлія ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО САМООСВІТИ

Шпак Аліна, Бобокал ОленаПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Шумовецька Світлана Павлівна ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У ПРАКТИЦІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Print Friendly, PDF & Email