Якість та ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.

Азарова Ірина. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТНИХ МЕНЕДЖЕРІВ

Аржанухіна Світлана, Савченко Валерія. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Аркушенко Галина. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Артеменко Наталія, Нейко Василь, Дзвонковська Валентина, Ромаш Ірина, Оринчак Марія, Гайова Ірина. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ЗАСВОЄННІ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ДИСЦИПЛІНИ «СЕСТРИНСЬКА ПРАКТИКА» В ТЕРАПІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Артюшенко Володимир ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Артюшенко Юрій ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ ТЕХНОЛОГІЙДЛЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

Берестова Олена ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Бобокал Олена, Кучак Олена. МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Богданова Любов, Сафронова Ганна, Шевченко Ірина. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ ПРИ ВИКЛАДАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Болух Віра, Волкова Світлана, Євдокимова Ольга. ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ ІCLOUD НА ЗАНЯТТЯХ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ І СТАТИСТИКИ

Борисенко Наталія, Ромащенко Валентина. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ  ПРЕДМЕТУ «ФАРМАКОГНОЗІЯ»

Братчикова Ольга, Маркова Тетяна, Скопцова Оксана. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Братчикова Ольга, Пугач Олександр. ІКТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІН ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ЦИКЛУ

Бухальська Світлана, Голобош Галина, Онищук Тамара Данилівна. ЗНАЧИМІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Варютта Тамара. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Галиця Вадим, Галиця Ірина, Шапоренко Лариса. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У МІЖДИСЦИПЛІНАРНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ФАРМАКОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ СУЧАСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТІВ

Hafiiak Аlla, Shevchenko Maria. THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS AS AN EFFECTIVE TOOL FOR IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION

Горбунова Наталія, Ісаєнко Юлія, Павлова Лариса. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ НФаУ

Дон Алла. МОЖЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРОФІЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Качура Тетяна ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Коробко Лариса, Чижишин Борис, Маркович Олексій, Невгадовська Павліна. ВИКОРИСТАННЯ WEB- РЕСУРСІВ: MIRO, FLIPPITY – ЯК ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ОНЛАЙН-УВАГИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Корпан Вероніка. ЯКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Костишин Андрій ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ

Костяна Тетяна. СУЧАСНИЙ ПІДХІД ПРИ ЧИТАННІ ЛЕКЦІЙ В УМОВАХ АДАПТИВНОГО КАРАНТИНУ

Крикля Вікторія, Мартинова Олена. ЕФЕКТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ»

Кулешова Анна. СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

Курсачова Анастасія, Піддубна Тетяна. ВИКОРИСТАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОЛОГІЇ

Лобода Олена. ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Мурзіна Олена, Каблуков Андрій, Кожан Олена. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Онопченко Лідія ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Подгорна Олена, Лісіна Вікторія. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ «ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС» У ВИКЛАДАННІ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Сорокіна Валентина, Акмен Вікторія, Сорокіна Світлана РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗВО УКРАЇНИ 

Старченко Галина, Грицик Андрій. ОЦІНКА РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ПРОВІЗОРІВ-ІНТЕРНІВ

Susidenko Julia. ORGANIZATION OF QUALITY AND EFFICIENCY CONTROL OF THE USE OF FORMED COMPETENCES

Фоменко Олена, Прокопенко Діана. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Фоменко Олена, Тарасовська Вірсавія. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Цюрко Ліна, Цюрко Єлизавета. ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО КОНТЕНТУ

Четвертак Тетяна. ВИВЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ

Шеломовська Оксана, Крюковська Ольга, Гончар Ростислав. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ :ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ОПИТУВАНЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Шемчук Олена.МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ – ІНСТРУМЕНТИ СУЧАСНОГО НАВЧАННЯ

Школа Олена, Лесніков Юрій, Грищенко Олександр ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Яковишена Людмила ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ

Print Friendly, PDF & Email