Навчально-методичний контент навчальних дисциплін при використанні сучасних освітніх технологій

Александрова Людмила ІННОВАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАРМАЦЕВТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ»

Бєлова Людмила МУЛЬТІМЕДІА ДЛЯ ПЕДАГОГА І ДЛЯ СТУДЕНТА

Воронцова Ірина, Шкаленко Дар`я ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФІТНЕС-ТРЕНЕРІВ

Гевко Олена ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Гнатенко Тамара ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ФАРМАКОЛОГІЇ

Горбаньов Валерій ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ ТА ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ

Гусейнов Самандар, Залозна Альона  МЕДІАОСВІТНЯ ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

Капліна Анастасія ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ УЧАСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО КРОСКУЛЬТУРНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Карацюба Ольга ОСВІТНІЙ БЛОГ ВИКЛАДАЧА ЯК СКЛАДОВА ЗМІШАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Кравченко Вікторія МЕТОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Ланько Наталья ОПЫТ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ПО СОЗДАНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТНЫХ ИМИТАЦИОННЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ДЕЛО»

Лебедева Ольга ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ЭЛЕКТРОННОГО КОНСПЕКТА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО И МАНИПУЛЯЦИОННАЯ ТЕХНИКА» ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Лопатецька Людмила ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАРМАЦЕВТІВ

Махмудов Ирек ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОРСКОГО ИНТЕРАКТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА В ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕРВИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ»

МЕЛЬНИК НАДІЯ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «ЗАХВОРЮВАННЯ ТКАНИН ПАРОДОНТА» ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КЕЙС-МЕТОДУ

Нибожинська Олена ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС – ЯК ФОРМА АКТИВНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Палагнюк Ганна, Старжинська Ольга, Жебель Вадим ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Прокопець Тетяна НАВЧАННЯ УЧНІВ ДОВЕДЕННЯМ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТВЕРДЖЕНЬ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Рудакова Ольга ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФАХОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Чижишин Борис, Маркович Олексій, Коробко Лариса, Чижишин Назарій, Апончук Людмила . РОЛЬ ПЛАТФОРМИ MOODLE В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ПРЕДМЕТІВ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

 

 

Print Friendly, PDF & Email