Силабуси навчальних дисциплін для здобувачів освіти ОПС Фаховий молодший бакалавр ОПП Фармація

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація
Освітньо-професійна програма – Фармація
Рівень освіти – фахова передвища
Освітньо‐професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр
Форма навчання – денна, заочна

 1. Загальна та неорганічна хімія
 2. Латинська мова
 3. Ботаніка
 4. Техніка лабораторних робіт
 5. Анатомія з основами фізіології
 6. Органічна хімія
 7. Аналітична хімія
 8. Домедична допомога
 9. Культурологія
 10. Технологія ліків
 11. Фармакогнозія
 12. Фармакологія
 13. Організація та економіка фармації
 14. Українська мова за професійним спрямуванням
 15. Гігієна з основами мікробіології
 16. Безпека життєдіяльності, охорона праці та охорона праці в галузі
 17. Основи медичного та фармацевтичного товарознавства
 18. Фармацевтична опіка
 19. Основи маркетингу у фармації
 20. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 21. Фармацевтична хімія
 22. Історія України
 23. Основи філософських знань
 24. Інформаційні технології у фармації
 25. Аналіз лікарських форм
 26. Основи фітотерапії
 27. Основи практичної косметології
 28. Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
 29. Пропедевтична практика
 30. Технологічна практика
 31. Переддипломна практика
Print Friendly, PDF & Email