Силабуси навчальних дисциплін для здобувачів освіти ОС Молодший бакалавр

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація
Освітньо-професійна програма – Фармація
Рівень вищої освіти – початковий (короткий цикл)
Ступінь вищої освіти – молодший бакалавр
Форма навчання – денна, заочна

2023 рік вступу

 1. Українська мова за професійним спрямуванням
 2. Філософія
 3. Історія та культура України
 4. Загальна та неорганічна хімія
 5. Анатомія та фізіологія людини
 6. Органічна хімія
 7. Латинська мова
 8. Основи патологічної фізіології
 9. Аналітична хімія
 10. Основи мікробіології
 11. Домедична допомога
 12. Фармакологія
 13. Фармацевтична опіка
 14. Англійська мова за професійним спрямуванням
 15. Технологія ліків
 16. Фармакогнозія з елементами фармацевтичної ботаніки
 17. Організація та економіка фармації
 18. Фармацевтична хімія
 19. Пропедевтична практика з технології ліків, організації та економіки фармації
 20. Практика з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії
 21. Переддипломна практика

2022 рік вступу

 1. Українська мова за професійним спрямуванням
 2. Філософія
 3. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 4. Історія та культура України
 5. Загальна та неорганічна хімія
 6. Анатомія та фізіологія людини
 7. Органічна хімія
 8. Латинська мова
 9. Аналітична хімія
 10. Фармацевтична ботаніка
 11. Основи мікробіології
 12. Технологія ліків
 13. Фармакогнозія
 14. Фармацевтична хімія
 15. Фармакологія
 16. Організація та економіка фармації
 17. Домедична допомога
 18. Пропедевтична практика з технології ліків, організації та економіки фармації
 19. Практика з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії
 20. Переддипломна практика

 

Print Friendly, PDF & Email