Повышение качества фармацевтического образования

Підготовка фахівців фармації в країнах світу

Бойчук І.Д. КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича»


Диктант як форма контролю знань слухачів підготовчих курсів

Бондаренко О.В., Рибалко Ю.М. Коледж Національного фармацевтичного університету


Проблеми підвищення якості професійної фармацевтичної освіти

Кедич І.М. Ковельський медичний коледж


Методы диагностики качества подготовки младших специалистов фармации

Колосова Н.И., Генчева Л.М. Крымское республиканское высшее учебное заведение «Ялтинский медицинский колледж»


Разработка учебно-методического комплекса по дисциплине «Фармацевтическое товароведение»

Кулешова В.В.  Медико-фармацевтический колледж Государственного бюджетного образовательного учреждения «Курский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации


Проблеми підвищення якості професійної фармацевтичної освіти на заняттях з хімії

Нестерук Н.М.  Ковельський медичний коледж


Контроль знань як засіб корекції навчальної діяльності з математики студентів

Павлова О.І. Коледж Національного фармацевтичного університету


Інформатизація системи освіти як один з аспектів підвищення якості підготовки фахівців

Прокопенко Т.С., Гейко О.В., Гузєва В.В., Коломієць І.В. Коледж Національного фармацевтичного університету


Удосконалення навчально-методичного забезпечення дисципліни «Ботаніка»

Рєзнік М.О. Коледж Національного фармацевтичного університету


Педагогічна діагностика результатів навчання студентів коледжу НФаУ з української мови і літератури

Сатуновська І.Ф. Коледж Національного фармацевтичного університету


Повышение качества профессионального фармацевтического образования

 Уракова Н. С., Бураков И.И. Белорусский государственный медицинский колледж


Застосування інтерактивних технологій на заняттях з української літератури: підсумковий контроль знань у формі вікторини

  Халіман О. В. Коледж Національного фармацевтичного університету


 

Print Friendly, PDF & Email