Інноваційні технології та методики в освітньому процесі підготовки фармацевтів

Обговорити й ознайомитися зі статтями й тезами виступів секції 2 “Інноваційні технології та методики в освітньому процесі підготовки фармацевтів” Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції “Шляхи удосконалення підготовки фармацевтів” можна нижче:

Статті

Берестова В.В., Тюкіна В.М. ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ФАРМАКОГНОЗІЇ У КОЛЕДЖІ НФАУ

В’юшкова Т.І., Варванський П.А., Горбунова А.П., Лук’яненко О.Ю., Омельчак Е.Ю. ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ

Гаврилова Н.Б.,  Кириченко Л.М.,  Гузєва В.В. ВИЗНАЧЕННЯ СУТІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ

Гордецька Т.М. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТІВ

Ковальчук І.С. РОЛЬ МЕТОДУ КЕЙС-СТАДІ У РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАКЛАДУ

Луцак І.В. ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сметаніна К.І. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ ЯК ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ФАРМАЦЕВТІВ

Тези

Галиця В.В., Галиця І.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАРМАЦЕВТІВ

Зеленський Р.М., Тулінов А.Ю. ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ КОЛЛЕДЖУ

Каблуков А.О., Мурзіна О.А. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТІВ

Сафронова Г.Ю., Шевченко І.Л. ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Ситник Т.М. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В КОЛЕДЖІ НФАУ

Шабаєва Ю.В. ЕЛЕМЕНТИ ПРОБЛЕМНО–ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

Для перегляду статей і тез необхідний PDF-переглядач. Для обговорення статей і тез користуйтеся віконцем коментування внизу сторінки.

Print Friendly, PDF & Email