Вибіркові компоненти для здобувачів освіти ОС Бакалавр денної форми навчання (2021 рік вступу)

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація
Освітньо-професійна програма – Фармація
Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Ступінь  вищої освіти – бакалавр

Форма навчання – денна (2021 рік вступу)

Курс Кількість вибіркових компонент Кількість годин/ кредитів Силабус навчальної дисципліни І або

Силабус навчальної дисципліни ІІ
І здобувач освіти обирає 6 дисциплін 90/3 Іноземна мова Психологія спілкування
120/4 Біологія з основами генетики Клітинна біологія
90/3 Історія медицини та фармації Історія сучасного світу
90/3 Нутриціологія Валеологія
120/4 Основи гомеопатії Хімія елементів та їх сполук
90/3 Вступ у фармацію Етика та деонтологія у фармації
ІІ здобувач освіти обирає 2 дисципліни 90/3 Соціологія Політологія
90/3 Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Основи хімічної метрології
ІІІ

здобувач освіти обирає 6 дисциплін

105/3,5 Маркетинг у фармації Сучасна аналітична лабораторна практика
105/3,5 Медичне та фармацевтичне товарознавство Парафармацевтичні засоби
105/3,5 Фітотерапія Належні практики у фармації
105/3,5 Фармацевтична опіка Основи раціонального використання лікарських засобів
90/3 Основи практичної косметології Засоби лікувальної  косметики
90/3 Основи промислової технології лікарських засобів Процеси та апарати фармацевтичного виробництва

 

Print Friendly, PDF & Email