Вибіркові дисципліни для здобувачів освіти ОС Бакалавр денної форми навчання (2020 рік вступу)

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація
Освітньо-професійна програма – Фармація
Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Ступінь  вищої освіти – бакалавр

Форма навчання – денна (2020 рік вступу)

Курс Кількість вибіркових дисциплін Кількість годин/ кредитів Силабус навчальної дисципліни І або Силабус навчальної дисципліни ІІ
І здобувач освіти обирає 4 дисципліни 90/3 Іноземна мова Психологія спілкування
120/4 Біологія з основами генетики Клітинна біологія
90/3 Історія медицини та фармації Історія сучасного світу
90/3 Валеологія Нутриціологія
ІІ здобувач освіти обирає 3 дисципліни 90/3 Соціологія Політологія
90/3 Домедична допомога з ознайомчою медичною практикою Основи хімічної метрології
90/3 Вступ у фармацію Етика та деонтологія у фармації
ІІІ здобувач освіти обирає 7 дисциплін 105/3,5 Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Сучасна аналітична лабораторна практика
105/3,5 Медичне та фармацевтичне товарознавство Парафармацевтичні засоби
120/4 Інформаційні технології у фармації Фармацевтичне право та законодавство
105/3,5 Фітотерапія Основи гомеопатії
105/3,5 Фармацевтична опіка Основи раціонального використання лікарських засобів
90/3 Основи практичної косметології Засоби лікувальної  косметики
90/3 Основи промислової технології лікарських засобів Процеси та апарати фармацевтичного виробництва

 

Print Friendly, PDF & Email