Вибіркові дисципліни для здобувачів освіти ОС Молодший бакалавр денної та заочної форми навчання 2021 та 2022 роки вступу

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація
Освітньо-професійна програма – Фармація
Рівень вищої освіти – початковий (короткий цикл)
Ступінь  вищої освіти – молодший бакалавр

Курс Кількість вибіркових дисциплін  Кількість годин/ кредитів Силабус навчальної дисципліни І або Силабус навчальної дисципліни ІІ
І здобувач освіти обирає 4 дисципліни 90/3 Біологія з основами генетики Хімія елементів та їх сполук
90/3 Гігієна у фармації та екологія Історія медицини та фармації
90/3 Іноземна мова Історія сучасного світу
90/3 Нутриціологія Соціологія
ІІ здобувач освіти обирає 6 дисциплін 90/3 Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі Охорона праці та цивільний захист
90/3 Медичне та фармацевтичне товарознавство Парафармацевтичні засоби
90/3 Інформаційні технології у фармації Фізико-хімічні методи аналізу
90/3 Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Належні практики у фармації
90/3 Фітотерапія Гомеопатичні препарати
90/3 Фармацевтична опіка Фармацевтичне право та законодавство

 

Print Friendly, PDF & Email