Вибіркові дисципліни для здобувачів освіти ОС Молодший бакалавр заочної форми навчання

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація
Освітньо-професійна програма – Фармація
Рівень вищої освіти – початковий (короткий цикл)
Ступінь  вищої освіти – молодший бакалавр

Вступ на основі НРК5, НРК6, НРК7 галузі знань 22 Охорона здоров`я

Курс Код ОК Кредити Освітній компонент І або Освітній компонент ІІ
І ВК 1 3 Історія медицини та фармації Історія сучасного світу
ВК 2 3 Біологія з основами генетики Хімія елементів та їх сполук
ВК 3 3 Нутриціологія Валеологія
ІІ ВК 4 3 Гігієна у фармації та екологія Хімія гетероциклічних та природних сполук
ВК 5 3 Медичне та фармацевтичне товарознавство Парафармацевтичні препарати
ВК 6 3 Фітотерапія Основи гомеопатії
ВК 7 3 Інформаційні технології у фармації Фізико-хімічні методи аналізу
ВК 8 3 Етика та деонтологія у фармації Основи промислової асептики
ВК 9 3 Основи практичної косметології Основи хімічної метрології
ВК 10 3 Маркетинг у фармації Належні практики у фармації

 

 

Print Friendly, PDF & Email