Вибіркові дисципліни для здобувачів освіти ОС Молодший бакалавр денної та заочної форми навчання 2023 року вступу

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація
Освітньо-професійна програма – Фармація
Рівень вищої освіти – початковий (короткий цикл)
Ступінь  вищої освіти – молодший бакалавр

Курс Код ОК Кредити Освітній компонент І або Освітній компонент ІІ
І ВК 1 3 Історія медицини та фармації Історія сучасного світу
ВК 2 3 Біологія з основами генетики Хімія елементів та їх сполук
ВК 3 3 Соціологія Політологія
ВК 4 3 Нутриціологія Валеологія
ІІ ВК 5 3 Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі Охорона праці та цивільний захист
ВК 6 3 Гігієна у фармації та екологія Основи хімічної метрології
ВК 7 3 Медичне та фармацевтичне товарознавство Парафармацевтичні препарати
ВК 8 3 Інформаційні технології у фармації Фізико-хімічні методи аналізу
ВК 9 3 Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Належні практики у фармації
ВК 10 3 Фітотерапія Основи гомеопатії

 

Print Friendly, PDF & Email