Стендовые доклады

Застосування наочних посібників при викладанні фармакогнозії

Тюкіна В.М., Берестова В.В.


Використання інтерактивних методів при викладанні латинської мови

Мартиненко А.Є. 


Досвід проведення бінарного виховного заходу

Рудакова О.І., Рудакова О.В. 


Упровадження матеріалу з літературно-краєзнавчої роботи у ВНЗ I-II рівнів акредитації Харківщини

Сатуновська І.Ф.


Проблеми виправлення помилок усного мовлення під час навчання іноземної мови

Владарська Н.Ю. 


Технологія роботи в малих групах: можливості і обмеження

Горяча Л.О., Коломієць І.В., Прокопенко Т.С.


Дискусія, як інтерактивний прийом дослідження художнього твору на заняттях із зарубіжної лутератури

Лучко Ю.І.


Національно-патріотичне виховання молоді, як складова ланка освітнього процесу

Бондаренко О.В., Столяренко Ю.М.


«Кластер» як один із методів формування критичного мислення студентів на уроках суспільних дисциплін

Драннік О.В.


Застосування сase-методу у викладанні дисципліни технологія ліків у коледжі НФаУ

Гаврилова Н.Б., Богомол Н.П.


Формування мотивації у студентів при вивченні біології та анатомії з основами фізіології

Цибульник Л.О.


Студентська конференція за підсумками технологічної практики – активна форма студентської діяльності

Дюканова Г.О., Лебедєва Н.М., Пасєвіна І.М., Рижих В.І.


З досвіду формування відповідальності на заняттях з фізичного виховання у студентів Коледжу НФаУ

Зеленський Р.М.


Значення дисципліни «Фізика» для формування професійних якостей майбутнього фармацевта

Тітар О.І.


Використання інтерактивних технологій при викладанні фармакології

Бондаренко В.І.


Ділова гра як засіб формування професійної компетентності студентів коледжу НФаУ при вивченні навчальної дисципліни «Організація і економіка фармації»

Вахніна Н.Г.


Досвід реалізації соціальних проектів як методу позааудиторної роботи

Мартинова О.В., Дерегуз Л.В.


Позааудиторна робота як засіб покращення засвоєння знань з неорганічної та органічної хімії

Шабаєва Ю.В.


Формування мотивації до навчання у коледжі  НФаУ  студентів першого курсу

Логвиненко О.В.


Можливості застосування симуляційних технологій при викладанні медичних дисциплін у фармацевтичному коледжі

Ломоновська Н.Є.


Print Friendly, PDF & Email