Силабуси навчальних дисциплін для здобувачів освіти ОПС Фаховий молодший бакалавр ОПП Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація
Освітньо-професійна програма – Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук
Рівень освіти – фахова передвища
Освітньо‐професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр
Форма навчання – денна

 1. Анатомія з основами фізіології
 2. Загальна та неорганічна хімія
 3. Аналітична хімія
 4. Техніка лабораторних робіт
 5. Латинська мова
 6. Органічна хімія
 7. Фізична та колоїдна хімія
 8. Методи  кількісного хімічного аналізу
 9. Технологія ліків
 10. Фармакогнозія
 11. Фармакологія
 12. Організація та економіка фармації
 13. Українська мова  за професійним спрямуванням
 14. Історія України
 15. Гігієна з основами мікробіології
 16. Безпека життєдіяльності, охорона праці та охорона праці в галузі
 17. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 18. Фармацевтична хімія
 19. Фізико-хімічні методи аналізу
 20. Технічний аналіз
 21. Основи філософських знань
 22. Домедична допомога
 23. Пропедевтична практика
 24. Технологічна практика
 25. Переддипломна практика

 

Print Friendly, PDF & Email