Професійна мотивація як невід’ємна складова освітнього процесу