Вибіркові дисципліни для здобувачів освіти ОС Бакалавр заочної форми навчання

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація
Освітньо-професійна програма – Фармація
Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Ступінь  вищої освіти – бакалавр

Форма навчання – заочна

Курс Кількість вибіркових дисциплін Кількість годин / кредитів Силабус навчальної дисципліни  І або Силабус навчальної дисципліни  ІІ
І здобувач освіти обирає 2 дисципліни 90/3 Історія медицини та фармації Психологія спілкування
90/3 Нутриціологія Валеологія
ІІ здобувач освіти обирає 4 дисципліни 75/ 2,5 Медичне та фармацевтичне товарознавство Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі
90/3 Гігієна у фармації та екологія Основи хімічної метрології
90/3 Маркетинг у фармації Сучасна аналітична лабораторна практика
120/4 Інформаційні технології у фармації Фармацевтичне право та законодавство
ІІІ здобувач освіти обирає 4 дисципліни 90/3 Фармацевтична опіка Основи раціонального використання лікарських засобів
90/3 Фітотерапія Етика та деонтологія у фармації
120/4 Основи промислової технології лікарських засобів Процеси та апарати фармацевтичного виробництва
90/3 Основи практичної косметології Засоби лікувальної  косметики

 

Print Friendly, PDF & Email