Вибіркові дисципліни для здобувачів освіти ОПС Фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійна програма – Фармація
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Форма навчання – денна, заочна

Семестр   Кредити Навчальна дисципліна  І або Навчальна дисципліна  ІІ
3 ВК-1 2 Соціологія Історія фармації
4 ВК-2 2 Основи патологічної фізіології Валеологія
5 ВК-3 2 Етика та деонтологія у фармації Пропедевтика внутрішніх хвороб
ВК-4 2 Основи гомеопатії Основи промислової асептики
6 ВК-5 2 Парафармацевтичні препарати Основи раціонального використання ліків
ВК-6 2 Засоби лікувальної косметики Психологія спілкування

 

Print Friendly, PDF & Email