Національного фармацевтичного університету

Педагогічні читання 2018

Шановні колеги!

До вашої уваги пропонуються матеріали цьогорічних педагогічних читань.

Т. С. Абідова
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ НФаУ

В. В. Аксакова
ФАСИЛІТАЦІЯ ЯК ОРІЄНТОВАНА ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТ-НОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТІВ

Т.М. Качура
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА – ОДИН З НАПРЯМІВ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ

Ю. І. Лучко
Технологія зустрічних зусиль (один з аспектів реалізації студентоцентрованого підходу на заняттях із зарубіжної літератури)

О. В. Мартинова, В. В. Крикля
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН

І. М. Пасєвіна
ГРАФО-АНАЛІТИЧНІ РОЗРАХУНКИ, ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЦЕСИ І АПАРАТИ

О.В. Рудакова
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМООСВІТИ ТА САМОРОЗВИТКУ

О. І. Рудакова
РЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ

Г. Ю. Сафронова
СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНЕ НАВЧАННЯ: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, ПАРАМЕТРИ І УМОВИ

О. В. Строна
СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ФАРМАКОЛОГІЇ

О. В. Сухенко
ЗДОРОВ᾿ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЕКОЛОГІЇ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

В. М. Тюкіна, В. В. Берестова
СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У КОЛЕДЖІ НФаУ

Ю. В. Шабаєва
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТУ ВИКЛАДАЧІВ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ «ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН» КОЛЕДЖУ НФаУ

В. І. Бондаренко
МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО КОЛЕДЖУ ПРИ ВИВЧЕННІ ФАРМАКОЛОГІЇ

О. В. Драннік
Студентоцентризм при викладанні суспільних дисциплін

Ю. В. Ісаєнко
РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ МОЖЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ

В. М. Колісник
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У КОЛЕДЖІ НФаУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ

Т. О. Кудрявцева
СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ПАРАДИГМА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Т. Л. Столяренко
СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ

Л. О. Цибульник
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ХОДІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Л. О. Цибульник
КЕРІВНИК ГРУПИ ТА ЗАХОДИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Н. П. Богомол, Н. Б. Гаврилова
СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ» У КОЛЕДЖІ НФАУ

В. Г. Супруненко
Анкетування студентів як елемент роботи викладача у процесі студентоцентрованого навчання

Print Friendly, PDF & Email

5 Responses to Педагогічні читання 2018

 • Артур says:

  Хочу подякувати Кудрявцеву Тетьяну Олександрівну за роботу
  “СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК СУЧАСНА ПАРАДИГМА ВИЩОЇ ОСВІТИ”
  Допомогла у написанні дипломної роботи

 • Щерба Ірина says:

  Шановні колеги!
  На мою думку, Вам вдалося висвітлити питання студентоцентрованого навчання з різних сторін. Особливу увагу привернули теми “ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У КОЛЕДЖІ НФаУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ” де Колісник В.М. описує ключові професійні компетенції студентів-фармацевтів та шляхи їх формування, а також “Студентоцентризм при викладанні суспільних дисциплін”, в якій Драннік О.В. нагадує нам про основні завдання, що мають ставити перед собою успішні вкладачі.

 • Цибульник Любов says:

  Cтаття Т.С. Абідової ” АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ НФаУ ” підкреслює, що виховними цілями є: формування екологічно-значущих особистих якостей (гуманізм, бережливість, відповідальність за результат своєї діяльності). В статті робиться висновок, що екоекологічна компетентність є професійно необхідною, оскільки формує у майбутніх фармацевтів науковий світогляд, сприяє правильномурозумінню різноманітних процесів та природних явищ, закономірностей
  функціонування живих організмів, їхніх угруповань та біосфери в цілому як глобальної екологічної системи, стимулює розвиток інтересу до їхнього пізнання та турботу про охорону навколишнього природного середовища.

 • Цибульник Любов says:

  Презентація О.В. Рудакової
  “ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМООСВІТИ ТА САМОРОЗВИТКУ” розкриває сутність компетентності
  самоосвіти та саморозвитку, що є важливою умовою успіху в процесі навчання, пізнання і усвідомлення любої інформації та впровадження цих знань в практичну діяльність.

 • Коломієць says:

  Шановні колеги! Вітаємо всіх з новорічними святами й сподіваємось на вашу активну участь у обговоренні представлених на Педчитаннях матеріалами

Leave a Reply

Your email address will not be published.