Силабуси навчальних дисциплін для здобувачів освіти ОПС Фаховий молодший бакалавр ОПП Виробництво фармацевтичних препаратів

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація
Освітньо-професійна програма – Виробництво фармацевтичних препаратів
Рівень освіти – фахова передвища
Освітньо‐професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр
Форма навчання – денна

 

 1. Загальна та неорганічна хімія
 2. Аналітична хімія
 3. Техніка лабораторних робіт
 4. Латинська мова
 5. Анатомія з основами фізіології
 6. Органічна хімія
 7. Фізична та колоїдна хімія
 8. Домедична допомога
 9. Технологія ліків
 10. Фармакогнозія
 11. Фармакологія
 12. Організація та економіка фармації
 13. Процеси та апарати
 14. Українська мова  за професійним спрямуванням
 15. Історія України
 16. Фізико-хімічні методи аналізу
 17. Безпека життєдіяльності, охорона праці та охорона праці в галузі
 18. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 19. Фармацевтична хімія
 20. Основи технології в галузі
 21. Технологія виробництва готових лікарських засобів
 22. Гігієна з основами мікробіології
 23. Основи філософських знань
 24. Інформаційні технології у фармації
 25. Основи промислової асептики
 26. Пропедевтична практика
 27. Технологічна практика
 28. Переддипломна практика

 

Print Friendly, PDF & Email