Публічна інформація

Доступ до публічної інформації

Основні документи

Статут НФаУ

Положення про Фаховий коледж НФаУ

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Сертифікати про акредитацію освітніх програм/ спеціальностей:

Концепція освітньої діяльності Національного фармацевтичного університету

Колективний договір

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Стратегічний план розвитку Національного фармацевтичного університету на 2019-2025 рр.

Структура, органи управління та органи самоврядування

Структура

Адміністрація

Адміністративна рада

Методична рада

Педагогічна рада

Кадровий потенціал

Циклові комісії

Студентське самоврядування

Первинна профспілкова організація студентів

Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами

Кадровий склад

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їхнє заміщення

Наявність вакантних посад

Освітні компоненти

Освітні програми

Силабуси

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у Фаховому коледжі НФаУ

Фактична кількість осіб, які навчаються у Фаховому коледжі НФаУ

Організація освітнього процесу

Положення щодо організації освітнього процесу у Фаховому коледжі НФаУ

Мова освітнього процесу

Правила поведінки здобувачів вищої освіти у Фаховому коледжі НФаУ

Протидія тероризму та насиллю

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Матеріально-технічне забезпечення згідно з ліцензійними умовами

Матеріально-технічне забезпечення Фахового коледжу НФаУ

Територія обслуговування закріплена за Фаховим коледжем НФаУ
Доступність до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, вартість проживання 

Положення з організації поселення та проживання у гуртожитках

Вартість проживання у гуртожитках 

Пільги на проживання у гуртожитках

Наявність вільних місць у гуртожитках

Моніторинг якості освіти

Акредитація та ліцензування

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіти ректора НФаУ

Накази НФаУ

Правила прийому до Фахового коледжу НФаУ

Правила прийому до Фахового коледжу НФаУ

Розмір плати за навчання, підготовчі курси, додаткові освітні послуги

Положення про порядок надання платних послуг

2021/2022 н.р.

Кошториси

Кошториси

Фінансові звіти

Фінансові звіти

Print Friendly, PDF & Email