Публічна інформація

Доступ до публічної інформації

Основні документи

Статут НФаУ

Положення про Фаховий коледж НФаУ

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Сертифікати про акредитацію освітніх програм/ спеціальностей:

Концепція освітньої діяльності Національного фармацевтичного університету

Колективний договір

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Стратегічний план розвитку Національного фармацевтичного університету на 2019-2025 рр.

Структура,
органи управління
та органи самоврядування

Структура НФаУ

Структура Фахового коледжу НФаУ

Адміністрація

Колегіальні органи

Конференція трудового колективу : склад

Наглядова рада Фахового коледжу НФаУ : склад

Педагогічна рада

Робочі органи

Адміністративна рада

Методична рада

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування

Студентське наукове товариство

Первинна профспілкова організація студентів

Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами

Кадровий склад

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їхнє заміщення

Наявність вакантних посад

Освітні компоненти

Освітні програми

Силабуси

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у Фаховому коледжі НФаУ

Фактична кількість осіб, які навчаються у Фаховому коледжі НФаУ

Організація освітнього процесу

Положення щодо організації освітнього процесу у Фаховому коледжі НФаУ

Мова освітнього процесу

Правила поведінки здобувачів вищої освіти у Фаховому коледжі НФаУ

Протидія тероризму та насиллю

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Матеріально-технічне забезпечення згідно з ліцензійними умовами

Матеріально-технічне забезпечення Фахового коледжу НФаУ

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Доступність до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, вартість проживання 

Положення з організації поселення та проживання у гуртожитках

Вартість проживання у гуртожитках 

Пільги на проживання у гуртожитках

Наявність вільних місць у гуртожитках

Моніторинг якості освіти

Зовнішній моніторинг якості освіти

Акредитація та ліцензування

Внутрішній моніторинг якості освіти

Успішність здобувачів освіти

Рейтингове оцінювання педагогічних працівників

Накази, річний звіт про діяльність закладу освіти

Накази НФаУ

Звіти ректора НФаУ

Правила прийому до Фахового коледжу НФаУ

Правила прийому до Фахового коледжу НФаУ

Розмір плати за навчання, підготовчі курси, додаткові освітні послуги

Положення про порядок надання платних послуг

2023/2024 н.р.

Кошториси

Кошториси

Фінансові звіти

Фінансові звіти

Print Friendly, PDF & Email