Круглий стіл до 75-річчя заснування коледжу: «Історичні етапи становлення та розвитку Фахового коледжу НФаУ» 26 листопада 2020 р.

Ювілей у житті окремої людини, навчального закладу, держави – це унікальна можливість зупинитися на мить, кинути погляд на минуле, віддати належне здобуткам, зробити висновки, замислитися над майбутнім.

Навесні 2021 р. свій 75-річний ювілей буде відзначати Фаховий Коледж Національного фармацевтичного університету. Історія підготовки молодших спеціалістів в нашому навчальному закладі бере свій початок у середині 1920-х рр., коли в Харкові було відкрито професійно-технічну школу хімічних спеціальностей № 4, яка у 1930 р. була реорганізована у Технікум основної та спеціальної хімічної промисловості, пізніше Харківський хімічний технікум.

1946 рік – рік післявоєнного відродження роботи технікуму. Розпочалася підготовка до відновлення роботи Харківського хімічного технікуму. Розпорядженням Ради Міністрів СРСР № 4212-р від 30.03.1946 р. технікум було відновлено під новою назвою Харківський хіміко-індустріальний технікум.

З 1955 р. розпочинається новий етап в історії коледжу, на підставі наказу Міністерства хімічної промисловості СРСР №410 від 27.08.1955 р. Харківський хіміко-індустріальний технікум перейменовано у Харківський хіміко – механічний технікум (ХХМТ).

Проголошення незалежності України, потреба в спеціалістах для мережі закладів фармації та підприємств хіміко-фармацевтичної галузі поставили в 1991 р. перед навчальним закладом, який мав розвинену хімічну та мате-ріально-технічну бази, завдання перепрофілювання в хіміко-фармацевтичний технікум.

Згідно з Наказу Міністерства охорони здоров’я України №190 від 27.12.1991 р. Харківський хіміко-механічний технікум змінив назву на Харківський хіміко-фармацевтичний технікум.

Протягом цього часу Коледж разом з країною пройшов складний історичний шлях становлення, розвитку, організаційних перебудов відповідно до вимог часу. За цей час було підготовлено біля 22 000 висококваліфікованих спеціалістів для хімічної та фармацевтичної галузей. Випускники Фахового коледжу НФаУ працюють сьогодні практично в усіх регіонах України, колишнього СРСР, країнах Азії, Африки та Латинської Америки.

26 листопада 2020 р. в рамках круглого столу до 75-річчя заснування коледжу: «Історичні етапи становлення та розвитку Фахового коледжу НФаУ» його учасники викладачі, студенти та запрошені гості прослухали доповіді та обговорили наступні питання:

  1. Вступ: Історія становлення та розвитку Фахового коледжу НФаУ: люди, події, факти.

(Горбаньов Валерій Вікторович, кандидат історичних наук, голова циклової комісії суспільних та загальноосвітніх дисциплін)

  1. Перші кроки, початок освітньої діяльності: Професійно-технічна школа № 4, Харківський хімічний технікум (1920-ті-1945 рр.).

(Синиця Альона, студентка ІІ курсу ФкНФаУ)

  1. Післявоєнна відбудова та розвиток: Харківський хіміко-індустріальний технікум (1946-1955 рр.).

(Житковська Дарина, студентка ІІ курсу ФкНФаУ)

  1. Підготовка кадрів для вітчизняної та закордонної промисловості: Харківський хіміко-механічний технікум (1955-1991 рр.).

(Кузьменко Тетяна, студентка ІІ курсу ФкНФаУ)

  1. Від Харківського хіміко-фармацевтичного технікуму до Фахового коледжу НФ аУ (1991-2020 рр.).

(Пастухова Валерія, студентка ІІ курсу ФкНФаУ)

  1. Становлення ступеневої фармацевтичної освіти.

(Прокопенко Тіна Сулейманівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент, заслужений працівник фармації України, директор ФкНФаУ)

  1. Ваше майбутнє у фармації, або на вас чекають!

(Динник Катерина Віталіївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент, кафедра аналітичної хімії та аналітичної токсикології НФаУ).

  1. Люди в історії коледжу.

(спогади викладачів випускників коледжу: Коломієць І.В., Гузєва В.В., Сафронова Г.Ю., Мартинова О.В., Рудакова О.В., Кириченко Л.М., Шемчук О.А., Богданова Л.М.).

75-років історії свідчать: викладачам, співробітникам нашого навчального закладу завжди були притаманні почуття нового, творчий пошук в усіх напрямках діяльності, реагування на сучасні виклики. Досягнення коледжу дають усі підстави бути впевненими в тому, що колектив в подальшому збереже і примножить кращі традиції підготовки фахівців для фармацевтичної галузі.

 

Print Friendly, PDF & Email