Професійна компетентність як чинник формування конкурентоспроможності фармацевтів

Обговорити й ознайомитися зі статтями й тезами виступів секції 3 “Професійна компетентність як чинник формування конкурентоспроможності фармацевтів” Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції “Шляхи удосконалення підготовки фармацевтів” можна нижче:

Статті

Антонюк Л.Я., Чупіль Н.І. ПОШУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ФАРМАЦЕВТІВ

Головенко Л.О. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Ісаєнко Ю.В., Горбунова Н.І. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Мазурик І.В. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ФАРМАЦЕВТІВ У КОВЕЛЬСЬКОМУ МЕДКОЛЕДЖІ

Петухова Т.А. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ПРИ ВИВЧЕННІ ХІМІЇ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ФАРМАЦЕВТІВ

Трофименко О.Л., Нестерук Н.М. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЦИКЛУ – ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ВИСОКОКЛАСНОГО ФАХІВЦЯ

Царик О.К. ФОРМУВАННЯ ЛАТИНОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Тези

Горяча Л.О., Прокопенко Т.С., Коломієць І.В. КВАЗІПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ФОРМА ОВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНИМИ КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ

Яковишена Л.О. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПУ НАУКОВОСТІ У НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ

Для перегляду статей і тез необхідний PDF-переглядач. Для обговорення статей і тез користуйтеся віконцем коментування внизу сторінки.

Print Friendly, PDF & Email