Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

Кожне підприємство піклується про випуск конкурентоспроможної продукції: лікарських препаратів, продуктів харчування, продукції хімічних підприємств. Для цього потрібні фахівці, що можуть виконувати дослідження сировини, напівпродуктів та готової продукції на відповідність стандартам якості як класичними хімічними методами, так і за допомогою сучасних приладів.

Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету – єдиний заклад освіти в Україні, що готує фахових молодших бакалаврів за освітньою програмою «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук» і має давні традиції в підготовці фахівців даного профілю, випускники якого працюють у різних куточках нашої та інших  країн світу. 

Технік-лаборант забезпечує аналітичний контроль якості сировини, напівпродуктів, хімічних лікарських сполук, готових лікарських форм та препаратів і може займати первинні посади:

  • технік-лаборант (хімічні і фізичні дослідження);
  • технік-лаборант (хімічне виробництво);
  • лаборант контрольно-аналітичної лабораторії;
  • лаборант (фармація);
  • лаборант хімічного аналізу.

Досвідчений педагогічний колектив забезпечить якісну підготовку, що дозволить здобути цікаву і відповідальну роботу у хімічних лабораторіях та відділах контролю якості:

  • підприємств різних галузей: фармацевтичної, хімічної, машинобудівної, харчової, легкої тощо;
  • науково-дослідних інститутів;
  • санітарно-епідеміологічних станцій;
  • органів митного контролю тощо.

Випускники коледжу, маючи міцний запас знань, продовжують здобувати вищу освіту в університетах за скороченими термінами навчання (НФаУ, НТУ «ХПІ», ХНУ ім. Каразіна, ХАМГ тощо).

Print Friendly, PDF & Email