Умови вступу

ВСТУП-2023

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

ВИЩА ОСВІТА

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР (НРК5)

ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР (НРК5)

Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання

 

Для більш детальної інформації дивись правила прийому на навчання

 

НРК – національна рамка кваліфікацій

*НРК5 – освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр, освітній ступінь молодший бакалавр

*НРК6 – освітній ступінь бакалавр

*НРК7 – освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, освітній ступінь магістр


Телефон приймальної комісії: +38-066-297-65-06

E-mail приймальної комісії: abitur-college@nuph.edu.ua

E-mail коледжу: college@nuph.edu.ua

 

Print Friendly, PDF & Email