Управління якістю підготовки фахівців

Обговорити й ознайомитися зі статтями й тезами виступів секції “Управління якістю підготовки фахівців” Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції “Якість вищої освіти: сучасний стан та шляхи забезпечення” можна нижче:

Статті

К.А. Дмитренко
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАКТИК

Т.О. Кудрявцева
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В КОЛЕДЖІ НФаУ

Я.В. Смірнова
ДО ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Тези

Н.В. Безбородова
ПРО МЕТОДИ РОБОТИ ТА ПРОФЕСІЙНЕ КРЕДО НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ МАЙСТЕРЕНЬ ДВНЗ «ХКБАД»

О.П. Глемботцька
ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З УРАХУВАННЯМ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУПИ НА ВІДДІЛЕННІ «ПРАВОЗНАВСТВО»

Т.П. Зарудко
ЯКІСНА ФАРМАЦЕВТИЧНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КРАЇНИ

А.А. Кудрявцев, Д.Г. Молотягін
АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ЯК СКЛАДОВА ЯКОСТІ ОСВІТИ

Н.Г. Пугачова
З ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ПРАВА В ХАРКІВСЬКОМУ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОМУ ТЕХНІКУМІ

Для перегляду статей і тез необхідний PDF-переглядач. Для обговорення статей і тез користуйтеся віконцем коментування внизу сторінки.

Print Friendly, PDF & Email