Терміни подання документів для вступу

ВСТУП-2023

ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР (НРК5)

Освітні програми Терміни подання документів Термін навчання
Вступ на основі повної загальної середньої освіти (11 класів)
Фармація

Електронний вступ

Реєстрація електронних кабінетів
з 03.07.23

Подання заяв та мотиваційних листів
основний набір
10.07.23-09.08.23 до 18:00

додатковий набір
01.09.23-18.09.23 до 18:00

2 р. 10 м.
Вступ на основі НРК5* (НРК6*, НРК7*) за іншою спеціальністю (диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра)
Фармація

Електронний вступ

Реєстрація електронних кабінетів
з 03.07.23

Подання заяв та мотиваційних листів
основний набір
10.07.23-09.08.23 до 18:00

додатковий набір
01.09.23-18.09.23 до 18:00

2 р. 10 м.
Вступ на основі НРК5* (НРК6*, НРК7*) галузі знань 22 Охорона здоров`я (диплом молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра, спеціаліста, магістра)
Фармація

Електронний вступ

Реєстрація електронних кабінетів
з 03.07.23

Подання заяв та мотиваційних листів
основний набір
10.07.23-09.08.23 до 18:00

додатковий набір
01.09.23-18.09.23 до 18:00

1 р. 10 м.

 

Для більш детальної інформації дивись правила прийому на навчання

 

НРК – національна рамка кваліфікацій

*НРК5 – освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр, освітній ступінь молодший бакалавр

*НРК6 – освітній ступінь бакалавр

*НРК7 – освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, освітній ступінь магістр


Телефон приймальної комісії: +38-066-297-65-06

E-mail приймальної комісії: abitur-college@nuph.edu.ua

E-mail коледжу: college@nuph.edu.ua

Print Friendly, PDF & Email