Навчально – методичний кабінет

 

Ти лише до тієї пори здатний сприяти освіті інших, поки продовжуєш працювати над власною освітою…

Дістервег

Навчально-методичний кабінет Коледжу НФаУ – це своєрідний центр організації та методичної підтримки навчально-методичної роботи викладачів.

Основне завдання – забезпечення умов для підвищення професійної майстерності викладачів, як одного з найголовніших чинників якісної підготовки майбутніх фахівців.

 

До провідних функцій навчально-методичного кабінету коледжу належать:

 • організація науково-практичних семінарів для викладачів, конференцій, педагогічних читань; виставок нової навчально-методичної літератури тощо;
 • сприяння науково-методичній та дослідницькій роботі викладачів;
 • консультація ви­кладачів з питань створення, удосконалення та поповнення навчально-методичних комплексів, оформлення методичних розробок, планів тощо;
 • поповнення кабінету нор­мативними матеріалами;
 • інформування про надходження нової навчально-методичної літератури, періодичної преси з питань виховання, методів і засобів навчання;
 • забезпечення методичної підтримки щодо впровадження у навчальний процес нових осві­тніх технологій, інноваційних методик;
 • сприяння розвитку творчого потенціалу кожного викладача, створення умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації педагогів;
 • сприяння впровадженню в навчальний процес кращого передового педагогічного досвіду ви­кладачів Коледжу, педагогічних працівників інших закладів, досягнень сучасної науки;
 • організація роботи  “школи викладача-початківця” та педагогічного наставництва;
 • допомога ви­кладачам у підготовці до атестації;
 • підтримка ділових зв’язків з науково-методичною лабо­раторією НФаУ.

У навчально-методичному кабінеті знаходяться наступні матеріали:

 • Нормативно-законодавчі документи (Закони України, Постанови Кабінету міністрів України, накази та інші документи Міністерства освіти та науки,     Міністерства охорони здоров’я України з питань вищої професійної освіти, Департаменту освіти та науки Харківської обласної державної адміністрації.
 • Галузеві стандарти вищої освіти для всіх спеціальностей коледжу, навчальні плани, навчальні програми.
 •  Плани роботи дорадчих органів коледжу (Педагогічної ради, Методичної ради).
 • Документація циклових комісій.
 •  Навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, які містять
 • навчальну (типову) програму;
 • робочу навчальну програму;
 • конспект лекцій;
 • технологічні карти до кожного навчального заняття (лекції, лабораторної роботи,практичної роботи, семінару);
 • інструкції до лабораторних занять;
 • методичне забезпечення самостійної роботи студентів;
 • варіанти завдань для поточного та підсумкового (модульного) контролю
 • навчальних досягнень студентів;
 • пакет комплексної контрольної роботи;
 • екзаменаційну документацію;
 • інше, пов’язане зі специфікою дисципліни(методичні рекомендації до виконання курсового та дипломног0 проекту, наочні засоби навчання,роздавальний матеріал,робочі зошити тощо).
 • Науково-методична література, періодичні видання.
 • Зразки видавничої діяльності викладачів.
 • Матеріали  узагальнення кращого педагогічного досвіду викладачів коледжу; методичні розробки відкритих занять.
 • Документація до підвищення кваліфікації та атестації викладачівта багато інших матеріалів.

Організація роботи з викладачами – початківцями

Постійне поповнення педагогічного колективу  передбачає роботу з викладачами – початківцями, яка в коледжі відбувається за двома основними напрямками. Навчально-методичний кабінет організовує роботу школи викладача – початківця  та педагогічне наставництво.

Заняття в “Школі  викладача – початківця” відбуваються систематично раз на місяць за планом, який затверджується на початку нового навчального  року. У роботі школи беруть участь досвідчені викладачі коледжу.

Питання, яким приділяється увага:

–   знайомство з Коледжем НФаУ, його історією, його місцем, як ВНЗ І-ІІ р.а. в системі вищої освіти; структурою управління навчально-методичною діяльністю коледжу;

–   інструктивно – методичні матеріали навчального процесу; правила оформлення документації;

–   види та форми проведення занять (традиційні та за новітніми технологіями);

–   роль комунікативного спілкування при підготовці майбутніх фахівців;

–   психологічні проблеми викладача в сучасних умовах та роль його особистості у навчально-виховному процесі;

–   педагогічний такт та техніка педагогічного спілкування;

–   організація самостійної роботи студентів тощо.

Ефективним видом роботи є добре організоване педагогічне наставництво. В коледжі розроблено Положення про організацію педагогічного наставництва. За кожним викладачем – початківцем голова циклової комісії закріплює досвідченого викладача – наставника, складається план роботи, графіки відвідування занять, проводяться “круглі столи”: “Викладач-початківець – наставник – голова ЦК – методист”. Наприкінці навчального року наставник  і викладач-початківець звітують на засіданні циклової комісії.

Видавнича діяльність педагогічного колективу

Педагогічні працівники коледжу проводять наполегливу роботу над удосконаленням навчально – методичного забезпечення дисциплін – одного з найголовніших аспектів якісної підготовки фахівця.

Викладачами створюються підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації.

 1

Вершкова І.В., Крикля В.В., Мартинова О.В., Горяча Л.О.

 

Організація та економіка фармації

Навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Харків: НФаУ, 2014

(Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України)

 

 2

 

Цибульник Л.О.

Анатомія і основи фізіології людини з елементами патології

Навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Харків: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2005

3

 

Шевченко І.Л.

Техніка лабораторних робіт

Навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Харків: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003

(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України )

4

 

Прокопенко Т.С., Проценко Р.О.

Фармацевтична хімія

Навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Харків: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2002

(Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України)

 

 5

 

Ткаченко Н.М., Прокопенко Т.С., Ткаченко М.Ф.

Ботаніка

Підручник для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Харків: Вид-во НФаУ “Золоті сторінки”, 2003

(Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України)

 

6

Аксакова В.В., Зупанець І.А.

Фармакологія

Підручник для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Харків: Вид-во НФаУ “Золоті сторінки”, 2003

(Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України)

 

 7

Коломієць І.В.

Фізико-хімічні методи аналізу

Навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Харків: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003

(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.)

 

8

 

Коломієць І.В.. Богданова Л.М.

Практикум

з фізико-хімічних методів аналізу

Навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Харків: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004

9

 

 

Владарська Н.Ю., Діденко С.В., Кімельман О.О.,

 Сорокопуд І.С., Сунгурова О.Ю.

 

English Grammar

Методичні матеріали для вивчення граматики

англійської мови

Навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Харків, 2013

 10

 

 

Владарська Н.Ю., Діденко С.В., Кімельман О.О.,

 Сорокопуд І.С., Сунгурова О.Ю.

 

English For Specific Purpose: Pharmacy

Методичні матеріали для опрацювання лексичного матеріалу з англійської мови за професійним спрямуванням

Навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Харків, 2013

 

 

 1112

Коломієць І.В., Марушкіна Г.Ю., Матушкіна Є.М.,  Шевченко І.Л., Шматька О.А.

Аналітична хімія

Частина 1. Якісний аналіз Частина 2. Кількісний аналіз

Навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Харків, 2013

 

 13

 

Прокопенко Т.С., Проценко Р.О., Гузєва В.В.

Фармацевтична хімія

Навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Харків, 2013

 

 

14

 

Борисенко Л.О., Богданова Л.М.

Технічний аналіз

Навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Харків, 2013

 

 15

Бондаренко О.В., Рибалко Ю.М.

Українська мова за професійним спрямуванням

 

Навчальний посібник для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Харків, 2013

Практично до кожної дисципліни розроблені робочі зошити, журнали, практикуми

16

Print Friendly, PDF & Email