Студентське наукове товариство (СНТ)

Положення про студентське наукове товариство (СНТ) Фахового коледжу Національного фармацевтичного університету

Положення про студентські пошуково-дослідницькі гуртки (СПДГ) Фахового коледжу Національного фармацевтичного університету

 

Недостатньо лише отримати знання,
треба знайти їм застосування
І. Гете

Студентське наукове товариство Фахового коледжу Національного фармацевтичного університету (СНТ ФКНФаУ) є елементом громадського самоврядування – організацією здобувачів освіти, які мають здібності до пошуково-дослідницької, наукової діяльності та цікавляться науковими проблемами сучасної фармації, медицини, біологічних та хімічних наук.

Напрямами діяльності СНТ ФКНФаУ є:

  • організація роботи здобувачів освіти у пошуково-дослідницьких та наукових гуртках ФКНФаУ;
  • організація участі студентів у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, виставках, семінарах, конкурсах;
  • підвищення теоретичного та практичного рівня пошуково-дослідницьких робіт здобувачів освіти ФКНФаУ, дотримання в них принципів академічної доброчесності;
  • організація та проведення студентських науково-практичних конференцій, конкурсу професійної майстерності «PANACEA», круглих столів, наукових семінарів, інтелектуальних ігор на базі ФКНФаУ;
  • інформування про наукові конференції та інші заходи, які проводяться у місті, області, Україні та за її межами, підтримка участі в них здобувачів освіти ФКНФаУ;
  • організаційна та інформаційна допомога у виданні збірок наукових праць, тез конференцій та наукових матеріалів здобувачів освіти ФКНФаУ;
  • популяризація пошуково-дослідницької та наукової діяльності серед здобувачів освіти ФКНФаУ;
  • налагодження співпраці зі студентськими науковими товариствами інших навчальних закладів;
  • подання Педагогічній раді, адміністрації іншим підрозділам ФКНФаУ пропозицій щодо оптимізації та вдосконалення пошуково-дослідницької та наукової діяльності здобувачів освіти.

 

Науковий керівник студентського наукового товариства

Студентське наукове товариство (СНТ)

Прокопець Вадим Віталійович

кандидат фармацевтичних наук, викладач фармацевтичної хімії вищої категорії

e-mail: vadim_prokopetc@ukr.net

адреса: вул. О. Невського, 18, ауд. В119

Студентське наукове товариство (СНТ) Студентське наукове товариство (СНТ)

Список активу СНТ ФКНФаУ

План роботи студентського наукового товариства на 2022/2023 н.р.

Структурним підрозділами СНТ є студентські пошуково-дослідницькі гуртки (СПДГ). Студентський пошуково-дослідницький гурток є первинною структурною одиницею СНТ. В роботі СПДГ можуть брати участь всі зацікавлені здобувачі освіти, в незалежності від того є вони членами СНТ чи ні.

Гуртки напряму загального розвитку:

«Ерудит»

Стимулювання прихованих резервів розумової активності та потенційних можливостей студентів, надання підліткам базового обсягу знань, необхідних ерудованій людині та заохочення до подальшого підвищення свого інтелектуального рівня. Комплексне вивчення наукових таємниць, нетрадиційні ігрові форми подання матеріалу, навчання та творчості: розминки, вікторини, брейн-ринги та загальна підготовка учасників команди «Що? Де? Коли?» Фахового коледжу НФаУ.

«Еврика»

Демонстрація й аналіз фізичних дослідів, експериментальне моделювання, виготовлення наочних засобів, приладів, екскурсії, перегляд науково-популярних відеозаписів, змагання, розв’язання якісних задач, пошук інформації, виготовлення презентацій, домашній фізичний експеримент тощо.

«Таємниці біології»

Пошуково-дослідницька робота, міні-проєкти, виготовлення мікропрепаратів з тіста, екскурсії до музею природи, участь студентів у міжвузівських біологічних турнірах, олімпіадах, науково-практичних конференціях.

Гуртки хімічного напряму:

«Експериментальна хімія»

Об’єднує гуртки хімічних дисциплін, які працюють в різних напрямах («Vitalis», «Дослідник», «Хімія життя» тощо). Проведення якісного та кількісного аналізу продукції хімічної, фармацевтичної, харчової, парфумерної промисловості класичними хімічними методами. Пошук та відпрацювання цікавих хімічних дослідів для презентаційної роботи. Розробка, апробація, порівняльна характеристика методик фізико-хімічного аналізу вітамінів, харчових продуктів, лікарських засобів, природних вод різних регіонів України з обробкою результатів аналізу методами математичної статистики. Синтез та виготовлення з природної сировини в лабораторних умовах засобів догляду за шкірою рук та обличчя, визначення вмісту окремих компонентів у сировині та багато-багато іншого.

Гуртки фармацевтичного напряму:

«Quantum satis»

Дослідження питань косметології та екстемпоральної рецептури, порівняльний аналіз лікарських препаратів аптечного та заводського виробництва, виготовлення в домашніх умовах різноманітних косметологічних засобів з лікувальним ефектом: кремів, мазей з ефірними маслами, блиску для губ, льодяників від кашлю та багато іншого.

«Пасифлора»

Знайомство з флорою та фауною рідного міста, Червоною та Зеленою книгами, розкриття таємниці рослин-хижаків та багато інших цікавих тем. Вивчення рецептури та виготовлення засобів особистої гігієни з різноманітними лікарськими травами: мила, кульки для ванн, зубні порошки тощо.

«Dictum factum»

Розв’язання теоретичних та практичних завдань фармацевтичної хімії, у числі яких – аналіз існуючого ринку екстемпоральних лікарських засобів (ЕЛЗ) і наявних методик аналізу, створення на основі методик макроаналізу експрес-методик та тестів, що дають змогу спростити та прискорити внутрішньоаптечний контроль якості ЕЛЗ. Дослідження історії фармацевтичної хімії: від алхімії та алхімістів до сучасного фарманалізу, від Сходу до Заходу, від Півночі до Півдня.

«Дивосвіт ліків»

Вивчення за допомогою інтернет-ресурсів найбільш цікавих тем з питань фармакології та представлення їх на різноманітних конференціях: «Негативні наслідки застосування ліків у дітей», «Токсичний вплив лікарських засобів на перебіг вагітності», «Хронофармакологія», «Взаємодія алкоголю з лікарськими препаратами», «Спеції теж ліки. Міф чи реальність?» тощо.

Print Friendly, PDF & Email