Результати вступних іспитів до Фахового коледжу НФаУ

Денна форма навчання

НА ОСНОВІ БЗСО (9 класів)

 

НА ОСНОВІ ПЗСО (11 класів)

 

НА ОСНОВІ МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ)

 

Заочна форма навчання

НА ОСНОВІ ПЗСО (11 класів)

 

НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ (СТУПІНЯ) ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра)

Print Friendly, PDF & Email