Положення

Положення про Фаховий коледж НФаУ

Положення про органiзацiю освітнього процесу

Положення про систему забезпечення якості освіти

Положення про органiзацiю освітнього процесу підготовки бакалавра

Положення про практику

Положення про Педагогічну раду

Положення про Методичну раду

Положення про Адміністративну раду

Положення про вiддiлення

Положення про навчальну частину

Положення про циклову комісію

Положення про Школу професійної адаптації педагогічних працівників-початківців

Положення про організацію і проведення підсумкового контролю знань та умінь

Положення про проведення директорської контрольної роботи

Положення про оцiнювання навчальних досягнень студентів з предметів загальноосвітнього циклу

Положення про планування, проведення та оцінювання відкритих навчальних занять педагогічних працівників

 

Print Friendly, PDF & Email