Освітній процес у Національному фармацевтичному університеті буде відновлено у дистанційному режимі з 04 квітня 2022 року

Освітній процес у Національному фармацевтичному університеті буде відновлено у дистанційному режимі з 04.04.2022 року.

Керуючись листом Торговельно-промислової палати України від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1 у Національному фармацевтичному університеті наказом ректора з 24.02.2022 року встановлено факт настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) за усіма цивільно-правовими та господарсько-правовими зобов’язаннями, виконавцем в яких виступає Національний фармацевтичний університет, тому до здобувачів освіти та замовників освітніх послуг не будуть застосовуватись юридичні санкції за несвоєчасну або неповну оплату освітніх послуг. Однак, факт настання обставин непереборної сили не звільняє замовників від обов’язку щодо сплати за надані освіти послуги.

Освітня послуга буде надана здобувачам освіти у повному обсязі.

Після відновлення освітнього процесу у очному або змішаному режимі до графіка освітнього процесу та навчальних планів будуть внесені відповідні корективи, які дозволять завершити навчання у встановлені чинним законодавством терміни.

Print Friendly, PDF & Email