Нормативно-правова база

Згідно з Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” на підприємствах, в установах, організаціях можуть створюватись професійні спілки.

Метою діяльності профспілок є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі, організації, фізичні особи, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.

 

Основними напрямками діяльності Студентської профспілки Фахового коледжу НФаУ  є:

 • здійснення соціального та правового захисту студентства,
 • організація його оздоровлення та санаторно-курортного лікування,
 • організація змістовного проведення дозвілля студентської молоді,
 • сприяння їй у працевлаштуванні у вільний від занять час.

 

 • В чому особливість  студентських  профспілок? (Далі СПС)

СПС  є організаціями, які представляють інтереси всіх студентів твого навчального закладу, факультету, групи, гуртожитку.

 СПС  керують молоді люди, такі ж студенти як і Ти, які чудово розуміють Твої проблеми.

 Основним статутним завданням СПС є захист прав і інтересів студентів.

 

 • Що таке студентська профспілка?

Це добровільна громадська організація, яка об’єднує студентів для захисту трудових і соціально-економічних інтересів своїх членів.

 

 • Які права члена Профспілки?

 Члени нашої Профспілки мають право:

 •  на представництво та захист Профспілкою їх прав та інтересів;
 • на отримання матеріальної допомоги;
 • на отримання грошового заохочення за громадську роботу;
 • на правовий захист та безоплатну юридичну допомогу;
 • на участь у заходах та акціях, які проводить Профспілка;
 • обирати і бути обраними до профспілкових органів усіх рівнів.

 

 • Які обов’язки члена  Профспілки?

 Члени Профспілки зобов’язані:

 •  визнавати і виконувати Статут Профспілки працівників освіти і науки України;
 • регулярно сплачувати членські внески;
 • особисто брати участь у діяльності профспілкової організації студентів;
 • виконувати рішення профспілкових органів;
 • не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і завдань Профспілки.

 

 • Як стати членом нашої Студентської профспілки?

Членом нашої Профспілки  може стати будь-який студент коледжу, який визнає Статут,  регулярно сплачує профспілкові внески і не є членом іншої профспілки.

 Для вступу до Профспілки необхідно написати відповідну заяву.

Таку заяву тобі запропонують заповнити наші профспілкові активісти на чолі з Головою студентської профспілки.

 

 • Чи повинен студент щось платити Профспілці, хто визначає величину внесків?

 Розмір профспілкових внесків визначено Статутом Профспілки працівників освіти і науки України і становить:

 • для студентів бюджетної форми навчання, які отримують стипендію – 1% від базової стипендії (внески сплачуються зі стипендії  через бухгалтерію навчального закладу відповідно до заяви студента);
 • для студентів, які не отримують стипендію, та студентів контрактної форми навчання – 1 % від базової стипендії (внески сплачуються готівкою за семестр).

 

 • На що ідуть профспілкові внески?

 На статутну діяльність студентської профспілки Коледжу НФаУ, а саме на виплату матеріальної допомоги, здешевлення вартості путівок, проведення культурно–спортивних заходів, екскурсій тощо.

 

 • Що буде, якщо студент не є членом Профспілки?

 Членство у нашій Профспілці добровільне.

І якщо студент не хоче бути членом Профспілки, його ніхто до цього не примушуватиме.

Але студенти, які не є членами нашої Профспілки, втрачають право на пільги, передбачені Статутом Профспілки працівників освіти і науки України.

Якщо студент не є членом Профспілки, він не може користуватися профспілковими пільгами!

 

 • Що потрібно зробити для отримання пільг від Профспілки (яка процедура)?

 Для отримання пільги члену Профспілки необхідно звернутися до профорга групи або до Голови студентського профбюро та написати відповідну заяву (матеріальна допомога, путівка до санаторію-профілакторію, на оздоровлення та відпочинок тощо).

Членство в Студентській профспілці жодним чином не може зашкодити студенту!

 

 •  У кожній групі Коледжу обирається профгрупорг!

 

 • Профгрупорг – це студент, обраний на загальному зібранні групи шляхом демократичного голосування, із складу даної навчальної групи для організації профспілкової діяльності всередині групи.
 • Роль профгрупорга в групі – здійснює функцію «зв’язного» між групою та профкомом: інформує членів групи, організовує групу на участь в колективних заходах коледжу, підтримує в групі оптимальний соціальний клімат.
 • На кожному факультеті обирається і діє профбюро студентів.
 •  Кожен рік на усіх факультетах відбуваються профспілкові конференції, де команда профбюро студентів звітує про свою роботу.
 •  Членом профбюро або профкому студентів може стати будь-який ініціативний студент – член нашої Профспілки.

 

ВАЖЛИВО ЗНАТИ!!!

П О Л О Ж Е Н Н Я

про надання додаткових соціальних гарантій

(права на пільговий проїзд у метрополітені) студентам міста Харкова денної форми навчання вищих навчальних

закладів І-IV рівня акредитації державної форми власності

1. Загальні положення

          1.1 Положення про надання додаткових соціальних гарантій (права      на пільговий проїзд у метрополітені) студентам (курсантам) міста Харкова денної форми навчання вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації державної форми власності (далі – Положення) розроблено на підставі підпункту 4) пункту а) ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування    в Україні», пункту 9 ст. 62 Закону України «Про вищу освіту»,
частини 5 ст. 9 Закону України «Про сприяння соціальному становленню
та розвитку молоді в Україні».

1.2 Положення регулює правовідносини, пов’язані з наданням здобувачам вищої освіти, які навчаються за денною формою навчання            у вищих навчальних закладах міста Харкова, за рахунок коштів міського бюджету міста Харкова права проїзду в метрополітені міста Харкова з оплатою вартості проїзду в розмірі 50% тарифу не більше 60 поїздок за місяць та порядок відшкодування видатків КП «Харківський метрополітен» на надання зазначених додаткових соціальних гарантій.

1.3. Положення діє протягом строку дії Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова
на 2013-2016 роки.

 2. Порядок надання додаткових соціальних гарантій

2.1. Отримувачами додаткових соціальних гарантій є громадяни України, які є здобувачами вищої освіти за денною формою навчання.

2.2. Додаткові соціальні гарантії не надаються особам, які:

– не є громадянами України;

– є здобувачами вищої освіти за іншою формою навчання, аніж денна форма;

– є студентами (курсантами) вищих навчальних закладів, не зазначених у переліку цього Положення.

2.3. Додаткові соціальні гарантії не надаються особам, які мають право на проїзд в метрополітені міста Харкова безоплатно або з оплатою за проїзд за пільговим тарифом на інших правових підставах.

2.4. Додаткові соціальні гарантії не надаються особам, які були позбавлені права на користування метрополітеном міста Харкова з оплатою   в розмірі 50 % тарифу у зв’язку з порушенням користування студентською безконтактною електронною карткою (далі – студентська БЕК).

2.5. Використання студентської БЕК без студентського квитка заборонено.

2.6. Передача студентської БЕК іншій особі заборонена.

 3. Організація взаємодії органів щодо видачі студентської картки

та обліку наданих додаткових соціальних гарантій (пільг)

3.1. Особи, які мають право на отримання додаткових соціальних гарантій за цим Положенням, з часу отримання статусу студента денної форми навчання вищого навчального закладу, який входить у перелік цього Положення, можуть звернутись до керівника навчального закладу із заявою про бажання користуватись додатковими соціальними гарантіями, у вигляді права користування метрополітеном міста Харкова з оплатою 50 % тарифу в обсязі не більше 60 поїздок на місяць та подають такі документи:

 1. копію паспорта громадянина України (паспорта 1,2,11стор.);
 2. копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 3. копію студентського квитка;
 4. заяву

Заява на отримання пільгової студентської безконтактрої електронної картки

Одночасно заявник сплачує вартість студентської БЕК та вносить передплату вартості 10 поїздок в метрополітені за пільговим тарифом (повністю сума за картку  – 33 грн.).

Що означає 33 грн.?

18 гривень електронний носій + 15 гривень на рахунку

З усіх питань звертатися до голови студентської профспілки Фахового коледжу НФаУ – Щерби Ірини Сергіївни.

Print Friendly, PDF & Email