Методична рада

Методична радаМетодична рада – це постійно діючий орган коледжу. Методична рада визначає основні напрями методичної роботи коледжу, сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання та виховання, виконує заходи, спрямовані на удосконалення навчально-виховного процесу і підвищення якості підготовки спеціалістів, надає допомогу щодо ефективності організації методичної та навчальної роботи, здійснює контроль прийнятих рішень і заходів.

До складу методичної ради вхо­дять завідуючі відділеннями, голови циклових комісій, провідні викладачі.

Очолює методичну раду заступник директора з навчальної роботи. Засідання методичної ради проводяться відповідно до плану, який затверджу­ється на початок кожного навчального року.

Основні питання, що розглядаються на методичній раді:

  • заходи щодо виконання директив, наказів, положень, інструкцій і вказівок вищих організацій з методичної та навчально-виховної роботи;
  • подання пропозицій щодо обговорення на педагогічній раді питань з методичної та навчально-виховної роботи;
  • розгляд нормативних матеріалів коледжу (положення, рекомендації, інструкції тощо) та заходів з методичної, навчальної та виховної роботи;
  • визначення основних напрямів методичної роботи коледжу на навчальний рік;
  • визначення основних шляхів удосконалення навчальної та методичної роботи в коледжі;
  • сприяння впровадженню інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в навчальний процес;
  • розробка заходів щодо підвищення професійної компетентності викладачів;
  • сприяння вивченню, узагальненню і поширенню передового педагогічного досвіду;
  • звіт голів циклових комісій про стан виконання планів роботи.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ

Методична рада

2020/2021 н.р.

2019/2020 н.р.

 

Print Friendly, PDF & Email