Комплексне об’єктове тренування з питань цивільного захисту та протипожежної безпеки.

18 жовтня 2019 р. у навчальному корпусі по вул. О. Невського, 18. відбулося комплексне об’ектове тренування з питань цивiльного захисту та спецiальне протипожежне тренування студентiв i спiвробiтникiв НФаУ та Коледжу НФаУ.

Тренування проведено з метою вдосконалення злагодженості та оперативності в роботі керівництва НФаУ та Коледжу НФаУ щодо дій при виникненні надзвичайних ситуацій; вiдпрацювання дiй при пожежi та формування навичок персоналу та студентiв з органiзацii гасiння пожежi на початковому етапi iз застосуванням первинних засобiв пожежогасiння, взаемодii з пожежно-рятувальними пiдроздiлами (надання допомоги умовно постраждалому).

Print Friendly, PDF & Email