Вибіркові дисципліни для здобувачів освіти ОПС Фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійна програма – Виробництво фармацевтичних препаратів
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Форма навчання – денна

Семестр   Кредити Навчальна дисципліна  І або Навчальна дисципліна  ІІ
3 ВК 1 2 Ботаніка Загальна хімічна технологія
4 ВК 2 2 Соціологія Валеологія
5 ВК 3 2 Культурологія Економічна теорія
ВК 4 2 Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Технологія промислового виробництва синтетичних лікарських сполук
6 ВК 5 2 Технічний аналіз Основи підприємництва та менеджменту
ВК 6 2 Промислове виробництво препаратів з лікарської рослинної сировини Економіка підприємств

 

Print Friendly, PDF & Email