Вибіркові дисципліни для здобувачів освіти ОПС Фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійна програма – Виробництво фармацевтичних препаратів
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Форма навчання – денна

Семестр   Кредити Навчальна дисципліна  І або Навчальна дисципліна  ІІ
3 ВК 1 2 Ботаніка Хімія елементів
4 ВК 2 2 Культурологія Валеологія
5 ВК 3 2 Соціологія Політологія
ВК 4 2 Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Нутриціологія
6 ВК 5 2 Технічний аналіз Основи підприємництва та менеджменту
ВК 6 2 Промислове виробництво препаратів з лікарської рослинної сировини Належні практики у фармації

 

Print Friendly, PDF & Email