Вибіркові дисципліни для здобувачів освіти ОПС Фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійна програма – Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Форма навчання – денна

Семестр   Кредити Навчальна дисципліна  І або Навчальна дисципліна  ІІ
3 ВК 1 2 Хімія елементів Валеологія
4 ВК 2 2 Хімія гетероциклічних та природніх сполук Хімія високомолекулярних сполук
5 ВК 3 2 Соціологія Культурологія
ВК 4 2 Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Основи підприємництва та менеджменту
6 ВК 5 2 Аналіз лікувально-косметичних засобів Основи спектрального аналізу
ВК 6 2 Статистична обробка результатів хімічного аналізу Основи промислової асептики

 

Print Friendly, PDF & Email