Вибіркові дисципліни для здобувачів освіти ОС Молодший бакалавр

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація
Освітньо-професійна програма – Фармація
Рівень вищої освіти – початковий (короткий цикл)
Ступінь  вищої освіти – молодший бакалавр

 

Print Friendly, PDF & Email