Акредитація освітніх програм 2022/2023 навчальний рік

 

Шифр та назва галузі знань 22 Охорона здоров’я
Код та найменування спеціальності 226 Фармація, промислова фармація
Назва освітньої програми Фармація
Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл)
Ступінь вищої освіти Молодший бакалавр
Відомості про самооцінювання освітньої програми Відомості 
Програма виїзної акредитаційної експертизи
Рішення про акредитацію Рішення
Print Friendly, PDF & Email