Акредитація освітніх програм 2023/2024 навчальний рік

(заплановано на 31.05.2024)

Шифр та назва галузі знань 22 Охорона здоров’я
Код та найменування спеціальності 226 Фармація, промислова фармація
Назва освітньої програми Фармація
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень
Ступінь вищої освіти Бакалавр
Відомості про самооцінювання освітньої програми Відомості 
Програма виїзної акредитаційної експертизи
Рішення про акредитацію Рішення

(заплановано на 07.05.2024)

Шифр та назва галузі знань 22 Охорона здоров’я
Код та найменування спеціальності 226 Фармація, промислова фармація
Назва освітньої програми Фармація
Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл)
Ступінь вищої освіти Молодший бакалавр
Відомості про самооцінювання освітньої програми Відомості 
Програма виїзної акредитаційної експертизи
Рішення про акредитацію Рішення

 

Print Friendly, PDF & Email