Акредитація освітніх програм 2018/2019 навчальний рік

 

Шифр та назва галузі знань 22 Охорона здоров’я
Код та найменування спеціальності 226 Фармація (Фармація, промислова фармація)
Назва освітньої програми Фармація
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)
Ступінь вищої освіти Бакалавр
Рішення про акредитацію Експертні висновки
Print Friendly, PDF & Email