Педагогічні читання 2019

Шановні колеги!

До вашої уваги пропонуються матеріали цьогорічних педагогічних читань за темою “Сучасні інновації професійної підготовки – основа досягнення якості освіти”

 
Л. О. Цибульник
Використання навчальних проектів – один із методів сучасних інновацій професійної підготовки здобувачів освіти

О. В. Рудакова
Використання інтерактивних тестів в освітньому процесі

Т. М. Качура
Інновації в організації самостійної роботи здобувачів освіти Коледжу НФаУ: Використання можливостей окремих Google-сервісів

Т. С. Абідова, Н. Є. Ломоновська
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАРМАЦЕВТІВ У КОЛЕДЖІ НФАУ

В. В. Аксакова
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО КОЛЕДЖУ

В. І. Бондаренко
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФАРМАКОЛОГІЇ

О. В. Бондаренко, Ю. І. Лучко, Ю. М. Столяренко
ЛІНГВІСТИЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ ТА ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ

Н. В. Бурлаченко
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Н. Ю. Владарська
УСНЕ МОВЛЕННЯ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Л. О. Горяча, Т. С. Прокопенко, І. В. Коломієць
ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ

Л. В. Дерегуз, Н. П. Богомол
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ

І. В. Кійко
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ФАРМАЦІЇ

І. В. Коломієць
ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ ВИКЛАДАЧА ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Т. О. Кудрявцева, О. В. Строна
СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ СУГЕСТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

А. Є.Мартиненко
САМООСВІТА ВИКЛАДАЧА, ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

О. В. Мартинова, В. В. Крикля
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ

Г. Ю. Пустоутова, О. Ю. Коваленко
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ФАРМАЦІЇ» У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Т. М. Ситник
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «КУЛЬТУРОЛОГІЇ (ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ)» ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

О. В. Сухенко
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Print Friendly, PDF & Email