Національного фармацевтичного університету

Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

Кожне підприємство піклується про випуск конкурентноспроможної продукції: ліків, продуктів харчування, продукції хімічних підприємств. Для цього потрібні фахівці, що можуть виконувати дослідження сировини, напівпродуктів та готової продукції на відповідність стандартам якості як класичними хімічними методами, так і за допомогою сучасних приладів.

Коледж НФаУ – єдиний навчальний заклад в Україні, що готує молодших спеціалістів за цією освітньою програмою і має давні традиції в підготовці фахівців даного профілю, випускники якого працюють у різних куточках нашої країни.

Технік-лаборант забезпечує аналітичний контроль якості сировини, напівпродуктів, хімічних лікарських сполук, готових лікарських форм та препаратів і може займати первинні посади:

 технік-лаборант (хімічні і фізичні дослідження);
– технік-лаборант (хімічне виробництво);
– лаборант контрольно-аналітичної лабораторії;
– лаборант (фармація);
– лаборант хімічного аналізу;
– лаборант спектрального аналізу.

Досвідчені викладачі нададуть якісну підготовку, що дозволить здобути цікаву і відповідальну роботу у хімічних лабораторіях та відділах контролю якості:

– підприємств різних галузей: фармацевтичної, хімічної, машинобудівної, харчової, легкої тощо;

– науково – дослідних інститутів;

– санітарно – епідеміологічних станцій;

– органів митного контролю тощо.

Випускники коледжу, маючи міцний запас знань, продовжують здобувати вищу освіту в університетах за скороченими термінами навчання (НФаУ, НТУ “ХПІ”, ХНУ ім. Каразіна, ХАМГ тощо).

Print Friendly, PDF & Email