Формирование профессиональных компетентностей младших специалистов фармации

Методичні аспекти викладання фармакогнозії при підготовці молодших спеціалістів фармації

Антонюк Л.Я. ВНКЗ ” Львівський медичний коледж післядипломної освіти”


Організація дослідницької роботи студентів з виявлення фальсифікованих лікарських засобів

Артеменко Л. П. , Чмельова Л. Д. Черкаський медичний коледж


Формування здатності до професійної комунікації як складової професійної компетентності фармацевтів

Бойчук І.Д., Козаченко Г.В. КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича»


Роль виробничої практики у формуванні професійної компетентності техніків-лаборантів

Богданова Л.М., Борисенко Л.О., Коломієць І.В. Коледж Національного фармацевтичного університету


Формирование профессиональных компетенций фармацевтов  

Бузина М.Г., Василенко Г.Б.  Медицинский колледж Государственного учреждения «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского»


Сучасні аспекти формування професійних компетенцій молодших спеціалістів напряму «фармація»  

Вельган Р.П., Черепанова М.О.  Черкаський медичний коледж


Формування професійної майстерності як однієї із складових професійних компетенцій в підготовці молодших спеціалістів фармації

Волкова С.Є., Козлова О.Ф. КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича»


Роль самостійної роботи при вивченні органічної хімії у процесі формування професійної компетенції.

Зубрицька Л.О., Зубрицька Т.Р. КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича»


Професійна компетентність фармацевта як сукупність ключової, базової і спеціальної компетентностей

 Мішина І.Ю., Гаврилова Н.Б. Коледж Національного фармацевтичного університету


Формирование профессиональных компетенций при обучении студентов по специальности «фармация»

Сысина Л.Ю, Трофимова И.Н. Медико-фармацевтический колледж Государственного бюджетного образовательного учреждения «Курский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации


Формування професійної компетентності у діяльності вінницького медичного коледжу ім. акад. Д.К. Заболотного

Токар В.В., Сірак І.П., Сурсаєва І.С. Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К.Заболотного


Формування професійної компетенції у студентів фармацевтичного коледжу

Хранівська В.О. КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича»


Print Friendly, PDF & Email