Формирование ключевых компетенций

Формування ключових компетенцій як передумова підготовки конкурентоспроможного фахівця фармації

Бобкова І. А., Варлахова Л. В. КВНЗ “Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича”


Кейс-метод как инструмент формирования коммуникативных компетентностей будущих младших специалистов фармации

Бузина М.Г., Кучер Е.Н. Медицинский колледж Государственного учреждения «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского»


Гуманізація навчально – виховного процессу підготовки студентів у Коледжі НФаУ

Горбаньов В.В. Коледж Національного фармацевтичного університету


Формування ключових компетентностей при вивченні хімічних дисциплін

Зарудко Т.П., Коломієць І.В. Коледж Національного фармацевтичного університету


Формування навчально-дослідницької компетентності на заняттях з хімії

  Новакова В. С. Коледж Національного фармацевтичного університету


Роль і значення методу дискусії у формуванні ключових компетентностей студентів

Рудакова О.І. Коледж Національного фармацевтичного університету


Виховання толерантності у студентів

 Цибульник Л.О. Коледж Національного фармацевтичного університету


 

Print Friendly, PDF & Email