Комісія внутрішнього контролю

Стан виконавчої дисципліни, дотримання графіку навчального процесу, виконання планів структурних підрозділів Коледжу НФаУ, ефективність використання методичних матеріалів, їх сучасність і достатність перевіряються комісією внутрішнього контролю Коледжу, яку очолює заступник директора з навчальної роботи.

Комісія має змінний склад, куди входять представники адміністрації та залучаються педагогічні працівники в залежності від питань, що перевіряються. Комісія працює за планом, що затверджується на початку навчального року .

Print Friendly, PDF & Email