Студентське самоврядування

 

Студентське самоврядування

ПРЕЗИДЕНТ
Студентського парламенту Коледжу НФаУ

Микита Кралін

«Я другий рік очолюю студентське самоврядування коледжу. Наша команда займаємось улюбленою справою. Ми зможемо зрозуміти, підтримати  та допомогти будь-якому студенту, у будь-якій життєвій ситуації…»

 

 


Студентське самоврядування

Заступник
Президента Студентського парламенту

Анна Ситник

 

 

 


Студентське самоврядування

Секретарка Студентського парламенту

Інесса Нвалусі 

 

 

 

 


Студентське самоврядування

 Голова сектору зовнішніх  зв’язків

Рима Годованиченко

 

 

 

 


Студентське самоврядування

Голова волонтерського сектору

Вадим Прокопенко

 

 

 

 


Студентське самоврядування

 Голова спортивного сектору

Олена Клещенко

 

 

 

 


Студентське самоврядування

 Голова сектору дисципліни та порядку

Олександра Мацик

 

 

 

 


Студентське самоврядування

 Голова проектного сектору

Олена Похила

 

 

 

 


Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні коледжем.

Студентське самоврядування здійснюється студентами коледжу безпосередньо, а також через органи студентського самоврядування, що обираються у порядку, визначеному діючим законодавством.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, Статутом, Положенням про студентське самоврядування Коледжу Національного фармацевтичного університету.

Головною метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства та прав студентів, формування лідерських якостей, національно-патріотичної свідомості та життєвих компетенцій.

Діяльність органів студентського самоврядування направлена на вдосконалення освітнього процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді громадянської активності.

Органи студентського самоврядування діють на принципах:

 • добровільності, колегіальності, законності, відкритості та публічності, демократичності;
 • виборності та звітності;
 • рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні;
 • незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;
 • академічної доброчесності.

 

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • захист прав та інтересів студентів;
 • участь в управлінських процесах у порядку, встановленому діючим законодавством, делегування представників до робочих та дорадчо-консультативних органів коледжу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • проведення національно-патріотичних, організаційних, просвітницьких, дослідницьких, спортивних, оздоровчих, культурно-мистецьких та інші заходів;
 • сприяння поліпшенню умов проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань;
 • співпраця з органами студентського самоврядування інших  закладів освіти;
 • пропаганда здорового способу життя.
Print Friendly, PDF & Email