Студентське самоврядування

Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні коледжем.

Студентське самоврядування здійснюється студентами коледжу безпосередньо, а також через органи студентського самоврядування, що обираються у порядку, визначеному діючим законодавством.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, Статутом, Положенням про студентське самоврядування Фахового коледжу Національного фармацевтичного університету.

Головною метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства та прав студентів, формування лідерських якостей, національно-патріотичної свідомості та життєвих компетенцій.

Діяльність органів студентського самоврядування направлена на вдосконалення освітнього процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді громадянської активності.

Органи студентського самоврядування діють на принципах:

 • добровільності, колегіальності, законності, відкритості та публічності, демократичності;
 • виборності та звітності;
 • рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні;
 • незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;
 • академічної доброчесності.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • захист прав та інтересів студентів;
 • участь в управлінських процесах у порядку, встановленому діючим законодавством, делегування представників до робочих та дорадчо-консультативних органів коледжу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • проведення національно-патріотичних, організаційних, просвітницьких, дослідницьких, спортивних, оздоровчих, культурно-мистецьких та інші заходів;
 • сприяння поліпшенню умов проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань;
 • співпраця з органами студентського самоврядування інших  закладів освіти;
 • пропаганда здорового способу життя.

Студентський конкурс рекламних постерів

Print Friendly, PDF & Email