Основні завдання

 

    НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА  РОБОТА

Основною метою навчально – методичної роботи у коледжі є  створення умов для:

  • цілісного та постійного професійного становлення молодшого спеціаліста фармацевтичної галузі;
  • творчої діяльності педагогічних працівників;
  • вдосконалення сучасного методичного забезпечення і супроводу процесу формування якісної підготовки майбутнього фахівця

DSC04968аНавчально-методична робота здійснюється відповідно до законів України «Про освіту» і «Про вищу освіту»,  «Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті», Державних стандартів освіти, чинних норма­тивних актів і рекомендацій Міністерства освіти і науки України. 

 

                                                                                                                                                                                               

Пріоритети навчально-методичної роботи:

  • підвищення якості навчання, розвитку та виховання студентів, формування компетентного фахівця через вдосконалення організаційних форм навчально – виховного процесу  та  методики навчання;
  • удосконалення навчально – методичного, психолого – педагогічного та             матеріального забезпечення освітнього процесу;
  • підвищення професійної компетентності викладачів шляхом захисту дисертацій, навчанні у аспірантурі, магістратурі, курсах підвищення кваліфікації, стажуванні, участі в науково-методичних та науково-практичних конференціях та семінарах;
  • підтримка і розвиток професійних компетенцій педагогічних працівників на основі впровадження у навчальний процес інформаційних та педагогічних технологій, задоволення інформаційних, навчально – методичних, освітніх потреб педагогічних працівників коледжу;
  • забезпечення умов для науково-дослідницькій діяльності викладачів;
  • виявлення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду творчо працюючих педагогічних працівників;
  • створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості студентів,  їх дослідницької компетентності та самостійності шляхом залучення їх до пошуково – дослідної та експериментальної діяльності, участі в конференціях, олімпіадах, конкурсах

Педагогічна рада

Методична рада

Комісія внутрішнього контролю

Навчально-методичний кабінет

Print Friendly, PDF & Email