Статті та тези

Авад Аміра Алаа Дж. А., Васіна Анна, Попова Тетяна.  Керівники –Гаврилова Н.Б. , Сафронова Г.Ю. ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ПРИГОТУВАННЯ НАСТОЇВ ЛІКАРСЬКИХ ЗБОРІВ

Александрова Олеся, Приходько Поліна. КерівникШевченко І.Л.  РУЙНІВНА СИЛА ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ

Алпаєва Катерина, Суриков Євген. Керівники – Мещерякова Н.Р., Свириденко Л.В.  УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ З ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ

Амалбекова Галия, Руководитель –Нуртаева Р.Т.  СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Бабкіна Єва, Мартиненко Владислав. КерівникиГорбунова Н.І., Ісаєнко Ю.В., Павлова Л.П.  АДСОРБЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ КОСМЕТИЧНИХ ГЛИН

Бекенова Юлия. РуководительРиттер Е.С.  ПРИМЕНЕНИЕ РЕФРАКТОМЕТРИИ В ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

Бісвас Алессія, Кіц Валерія. КерівникМирошниченко А.С. АНТИБІОТИКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІМУНІТЕТ

Божедай Поліна. КерівникТютько С.М. СУЧАСНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ВОДИ

Вандич Татьяна, Крылова Яна, Момотюк Яна, Овсяникова Диана, Панищева Ксения, Репченко Александра, Семашко Инна, Симончик Яна, Фурс Елизавета, Яцушкевич Татьяна.  РуководителиВоронина И.И. , Сидоренко Т.И. , Супонева Т.М.  ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОСМЕТИЧЕСКИХ ГЛИН

Вороніна Яніна, Скакун Катерина. Керівник –  Шевченко І.Л.  ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ ГАЗОВАНИХ НАПОЇВ ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Головченко Данило. КерівникХолодова Н.О.  ІНСЕКТИЦИД ДДТ ЯК КСЕНОБІОТИК

Горбаньов Валерій, Новакова Вікторія.  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ХІМІЇ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Гріднєв Єгор. Керівник–Тютько С.М. СИЛІКАТНА ПРОМИСЛОВІСТЬ: СИРОВИНА ТА ВИРОБИ

Еберле Лідія, Кобернік Альона, Бочевар Юлія. КерівникЕберле Л.В.  ХРОМАТОГРАФІЯ СПИРТОВИХ ЕКСТРАКТІВ MORUS NIGRA

Еременко Татьяна. Руководитель –Бородавко Е.Н.  ПРИРОДА – САМЫЙ МУДРЫЙ ХИМИК!

Кеніх Г.М. АКТУАЛЬНІСТЬ ВІТАМІНУ D ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Кишиченко Іван. КерівникСкопцова О.М.  ВПЛИВ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН НА ЯКІСТЬ ПРОДУКТІВ

Климович Ольга. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»

Ковальчук Екатерина. РОЛЬ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Колодяжний Олександр,  Магоня Денис. Керівник –Гусєва І.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ БЕНЗИНУ В УМОВАХ ХІМІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ ТЕХНІКУМУ

Корнієнко Анастасія, Шатова Богдана. КерівникБогданова Л.М. АНАЛІЗ АНАЛЬГІНУ НА ВМІСТ ОСНОВНОЇ РЕЧОВИНИ ХІМІЧНИМИ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ МЕТОДАМИ

Корячко Мирослава. КерівникТютько С.М. ХАРЧОВІ ДОБАВКИ

Кузьмінова Єлизавета, Руденко Олена. КерівникЗарудко Т.П. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СИРОВИНИ МАЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ У МЕДИЦИНІ ТА ФАРМАЦІЇ

Лисогоря Артем, Самодай Данило. КерівникиРіпітіло С.А., Хуртіна Н.А. ЯКІСНЕ ВИЯВЛЕННЯ ВМІСТУ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН В ТЮТЮНІ

Лук’янчук Олег. КерівникСкопцова О.А. ГМО У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Люшня Крістіна. КерівникІвахненко В.М. ХІМІЯ СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЬОГО

Миронець Юлія. Керівник  – Векерик О.І. РОЗУМНІ ТКАНИНИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Михайловська Ганна, Алпаєва Катерина. КерівникиСвириденко Л.В.,  к.х.н. Мещерякова Н.Р. ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Михайлюков Андрій, Чемерис Марія. КерівникМаслюк О.О. ЗНАЧЕННЯ БІОЕЛЕМЕНТУ ХРОМУ ДЛЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Мірошніченко Ольга. КерівникТютько С.М. ХІМІЧНИЙ СКЛАД ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Mockutė Milda, Associate professor –Šniepienė Gražina. NATURAL PHOTOPROTECTION ALTERNATIVES TO SYNTHETIC AND MINERAL UV FILTERS: LITERATURE REVIEW

Онишко Юлія. КерівникРогач М.А., Най Г, Козак М.М.  АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

Пархоменко Ілля. КерівникМисік Л.П. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ХІМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ В ОРТОПЕДІЇ І ТРАВМАТОЛОГІЇ (ЗА ВИСНОВКАМИ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ)

Перепелиця Максим. КерівникГусєва І.А. НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНОЇ ХІМІЇ

Пономаренко Олексій. КерівникСкопцова О.А. НАНОТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ КУЛІНАРІЇ

Рудакова О.В.,  Шемчук О.А. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ РОСЛИННИХ ПІГМЕНТІВ В ЗРАЗКАХ МІКРОГРІНУ ТА ДОРОСЛОЇ РОСЛИНИ

Саєнко Розалина. КерівникТютько С.М.  ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ХІМІЇ

Семируніна Марина. Керівник –  Тютько С.М. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ КУХНІ

Сопочева Анна. КерівникБондаренко О.М. ХАРЧОВА ХІМІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Стефоненко Константин. РуководительВалутов В.А. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИСТИ

Ступка Станіслав. КерівникГусєва І.А. «СОЛОНА ВОДА» – АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВИД ПАЛИВА

Толмачёв Данила. Руководитель– Бородавко Е.Н ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА, ЕСТЬ ЛИ ПРЕДЕЛ?

Умрихіна Ксенія. КерівникСоколова А.О. ХІМІЯ: СЬОГОДЕННЯ ТА МАЙБУТНЄ

Устименко Ірина. КерівникТютько С.М. СУЧАСНА КУХНЯ: ЗВ’ЯЗОК НАУКИ, ХІМІЇ І КУЛІНАРІЇ

Чернявська Мирослава. Керівник–Якимчук Н.Ф. ДОСЛІДЖЕННЯ КОРИСНИХ І ЛІКУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЧАЮ

Щербак Софія. КерівникС.М. Булітко. ЖОРСТКІСТЬ (ТВЕРДІСТЬ) ВОДИ ТА ПРОБЛЕМИ, З НЕЮ ПОВ’ЯЗАНІ

 

Print Friendly, PDF & Email