ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Авад А. Керівник – Гаврилова Н. Б. КРОК ДО ЕКОЛОГІЇ – СОРТУВАННЯ СМІТТЯ

Барановская Н. Руководитель-Дятел- Каперзова Ю. В. РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Береженна Л. Керівник – Шикиринська О. В. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Бондаренко В. Керівник – Сичікова Я. О. НАНОСТРУКТУРОВАНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОНДЕНСАТОРІВ

Вилегжаніна А., Щербак С. Керівник – Кійко І. В. ПОВОДЖЕННЯ З ПЛАСТИКОВИМИ ВІДХОДАМИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Волков І. Керівник – Біланова Л. П. ОЦІНКА АНТРОПОГЕННИХ РИЗИКІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ

Волого И. Руководитель – Хроповицкая Н. А. БИОТОПЛИВО. МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ

Воробей К. Руководитель – Тимошенко Е. В. ЭКОПОЛЕНЬЯ ИЗ ЛИСТЬЕВ. МИФ ИЛИ ПРАВДА

Дереведмедь М., Єфімець А. Керівник – Крючкова В. В. СУЧАСНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Джабер Д. Керівник Абідова Т. С. РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ

Долобовська О. ПСИХОСОМАТИКА ТА КОЛЬОРОТЕРАПІЯ

Донченко Ю. Керівник – Лісніченко О. О. ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ, ЩО ПРИСВЯТИЛИ СВОЇ НАУКОВІ РОБОТИ ВИВЧЕННЮ ЛІКУВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛРС

Друшляк А. Керівник – Кеніх Г. М. РУХ CLIMATE STRIKE 2019

Дрык Н. Руководитель – Крисенок Л. Г. ИЗУЧЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ (РОДНИКОВ), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССОНСКОГО РАЙОНА

Калєнюк Н. Керівник – Шемчук О. А. КАНАБІС І НЕ ТІЛЬКИ. СОЦІУМ ТА МЕДИЦИНА VS ПАЛІТИКА

Карпенко Т. А., Лакомова О. Й, Шиян Д. В. ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ В ГІРНИЧО-ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНАХ

Климчик А., Ганайнако О. Руководитель – Лис Е. А. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИТАМИНА С В ЯБЛОЧНЫХ СОКАХ

Козак В. Керівники – Павелчак О. С., Най Г. М., Рогач М. А. РАДІАЦІЯ БЕЗ СЕНСАЦІЇ

Колесник Ю. Керівник – Куценко Н. П. ПРИЧИНИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ФАКТОРИ ЗАХВОРЮВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ФЛЮОРОЗ

Корецкий М. Руководитель – Бородавко Е. Н. РАЗВЕ ЧЕЛОВЕК РОЗУМНЫЙ?

Крівчикова Д. Шереметьєва К. Керівник – Кеніх Г. М. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

Леус М. Руководитель – Бородавко Е. Н. КОНСЕРВАНТЫ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Marcinkus S. Supervisor – Perminaite K. FORMULATION OF LOSENGES CONTAINING LEMON BALM Mellissa officinalis EXTRACT AND THEIR QUALITY ASSESSMENT

Моісеєва Є. Керівник – Склярова Т. І. ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ ЗУБНОЇ ПАСТИ ТА ЇЇ ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Нікітіна Ю. Керівник – Склярова Т. І. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДИ З ДЖЕРЕЛ ГЛИБОКИЙ ЯР ТА НЕМИШЛЯНСКЕ-2 м.ХАРКОВА

Охрімець Ю. Керівник – Лакомова О. Й. ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ІГОР НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Петряєва Т. Керівник – Ломтєва О. О. ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Попченко Ю. Руководитель – Семенюк Д. ФИТОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Рогуля А. Керівник Рудакова О. В. ВПЛИВ ТЕКСТИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Рыбакова Е. Руководитель – Боровнёва Е. А. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ К УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сабірова К., Сухар К., Керівники – Деревицька В. В., Хвостикова І. М. ВПЛИВ ФАКТОРІВ РИЗИКУ НА РОЗВИТОК НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЇ ДИСТОНІЇ У СТУДЕНТІВ

Сердюк А. Керівник – Качура Т. М. ЕКОАКТИВІЗМ – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СУЧАСНОСТІ

Таранюк П. Керівник – Одуха Н. К. УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ ТА ЗДОРОВ’Я

Тимохов Я. Руководители – Бойко Н. И., Пикуза Н. Э. ИЗУЧЕНИЕ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАНИЯ “МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ”

Титович В. Керівник – Фомічова О. В. ВПЛИВ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Шепітько С. Керівник – Воробйова О. М. АТМОСФЕРНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ЯК ЧИННИК ЗАХВОРЮВАНЬ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Print Friendly, PDF & Email